Nukleärt, Nyheter

Kärnenergiavtal sannolikt, säger iranska regimens president

Iranska regimens president Hassan Rohani sade på torsdagen att ett avtal rörande Irans kärnteknikprogram kommer ”mycket sannolikt” att se dagens ljus före den 20 juli.

”Det är mycket troligt att vi når en överenskommelse i slutet av juli”, säger Rohani till reportrar under sin resa till Kina.

Tillkännagivandet kommer efter en till synes fruktlös fjärde omgången av förhandlingar mellan iranska regimen och världens sex stormakter om att uppnå en långsiktig uppgörelse på kärnteknikfrågan innan 20 juli 2014 då tidsfristen för ett interimsavtal mellan parterna löper ut.

”Om vi inte kan sluta avtal med världsmakterna under den avsatta tiden, då kan vi förlänga den med ytterligare sex månader”, tillade Rohani.

Samtidigt meddelade FN:s kärntekniska övervakningsorgan på onsdagen att Iran har gått med på att ta itu med några av de tidigare anklagelser om att landet bedriver forskning i syfte att tillverka kärnvapen.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) sade att Iran, som förnekar att landet strävar efter kärnvapen, har åtagit sig att genomföra fem nya ”praktiska åtgärder” till den 25 augusti i år.

Dessa inkluderade två steg inom vad IAEA kallar den ”eventuella militära dimensioner” (PMD) på Irans kärnvapenprogram. En av de viktigaste delarna i denna överenskommelse är att Iran ska ta itu med anklagelser om PMD som IAEA angav i en omfattande rapport i november 2011.

Rapporten sade då att de bevis som har lagts fram, vilka IAEA bedömer som ”totalt sett trovärdig”, indikerade att Iran ”har genomfört aktiviteter relevanta för utveckling av en kärnladdning”.

Den första nya PMD steget är ”utbyta information” med IAEA för att besvara dessa anklagelser ”inklusive påbörjat storskaliga experiment av högexplosivt ämne”, sade IAEA på onsdagen.

Det andra är steget är att Iran ger ”relevant information och relevanta förklaringar i samband med studier som gjorts och/eller artiklar publicerade i landet om neutrontransporter samt tillhörande modellering och beräkningar samt deras påstådda tillämpning på komprimerade material”.

IAEA sade i en rapport 2011 att det var ”oklart” hur tillämpningen av dessa modellstudier kan användas för ”något annat än en kärnladdning” och att det var ”nödvändigt” att Iran ger en förklaring.

Två andra åtgärder som utlovats på onsdagen, gäller i synnerhet Irans urananrikning, som kan ge bränsle till kärnreaktorer men också den klyvbara kärnan i ett kärnvapen.

Det sista steget handlar om att ge IAEA får ökad tillsyn till Irans nya Arak-reaktor som västländer befarar skulle kunna förse Teheran med plutonium.

Det förblev dock oklart om sju tidigare åtgärder, som iranska regimen och IAEA kom överens om i februari i år hade genomförts innan tidsfristen löpte ut den 15 maj. IAEA tillkännagav bara att ”goda framsteg” hade gjorts.

Som en del i dessa sju åtgärder gick iranska regimen med på förra månaden att besvara IAEA:s frågor kring misstänkt forskning och utveckling av snabbverkande utlösare som har både militär och civil tillämpning. Detta är en av flera frågor som IAEA vill ha svar på och Teheranregimens uttalade vilja att besvara denna farhåga ses av många som ett möjligt betydande framsteg för IAEA:s utredning.

En överenskommelse som slöts mellan iranska regimen och den så kallade P5+1-gruppen (USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike samt Tyskland) i november i fjol var startpunkten för det avtal som nu förhandlas. Detta interimsavtal, som löper ut om ca två månader, den 20 juli, ses av många experter och diplomater som ett första steg mot en permanent lösning med garantier för att iranska regimens kärnteknikprogram är fredligt.