Motståndsrörelsen, Nyheter

Iranska regimen ber Irak att utlämna iranska oppositionsmedlemmar

Liberty (2)Chefen för iranska regimens så kallade rättsväsende, prästmannen Sadeq Larijani, uppmanade sin irakiska motsvarighet att utlämna medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin så att de kan ställas inför rätta i en ”rättvis rättegång” i Teheran, rapporterade Agence-France Presse på söndagen genom att hänvisa till iranska regimens medier.

Närmare 3000 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin lever idag i Camp Liberty, Irak, utan säkerhet och under repressiva restriktioner från Iraks nuvarande regering på begäran av prästerskapet i Iran.

De iranska oppositionsmedlemmarna flyttade från sitt tidigare hem i Camp Ashraf till Camp Liberty, en tidigare amerikansk militärbas nära Bagdads internationella flygplats, efter att ha fått försäkringar från tidigare chefen för FN:s Irakmission om skydd och ökad säkerhet.

Den 25 december 2011 undertecknade FN och Iraks regering ett samförståndsavtal för att flytta invånarna till Camp Liberty. Enligt avtalet skulle FN:s flyktingorgan intervjua lägerinvånarna för att bedöma deras flyktingstatus innan de så småningom flyttas till tredje länder. Men under de senaste tre åren har endast över 200 lägerinvånare fått flytta till Albanien och Tyskland medan sex dödliga attacker mot de försvarslösa lägerinvånarna lämnat över 100 döda och 1000 skadade vissa allvarligt.

“En av våra förfrågningar till Iraks rättschef är att utlämna medlemmar av Folkets mojahedin till Iran så att de ställs till svars för sina brott med tanke på att de är brottslingar som mördat över 17 000 iraniert”, sade Larijani i ett lögnaktigt uttalande som publicerades av revolutionsgardets nyhetsbyrå Fars.

“De flesta av dessa människor har erkänt sina brott och vi förväntar oss att vår vän och vårt broderland lämnar över dem i enlighet med det rättsliga ramverket så att de ska få en rättvis rättegång”, hävdade Larijani i slutet av ett möte med den besökande irakiska överdomaren, Medhat al-Mahmud, på söndagen enligt regimens medier.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), en koalition i exil av iranska politiska partier, organisationer och personligheter som kämpar för en demokratisk förändring i Iran där även Folkets mojahedin ingår, fördömde Larijanis lögner och lömska kommentarer i ett uttalande på måndagen. NCRI uppmanade även USA, EU och FN att göra det samma samt vidta skyndsamma och effektiva åtgärder för att skydda invånarna i Camp Liberty.

”Här har vi en regim som kräver att rättvisa ska skipas men som [själv] har avrättat eller torterat till döds 120 000 politiska fångar, de flesta sympatisörer och medlemmar av Folkets mojahedin”, skriver NCRI i sitt uttalande.

”Enligt dess [regimens] strafflag straffas varje koppling till Folkets mojahedin med brottet moharebeh (krigföring mot Gud) som är straffbart med döden. 1988 utfärdade [prästerskapets grundare] Khomeini en fatwa [religiöst dekret] där han förkunnade att de i landets fängelser som håller fast vid sitt stöd för Monafeqin [regimens benämning för oppositionen Folkets mojahedin som betyder den otrogne], är mohareb [i strid mot gud] och fördömda att avrättas”, skriver NCRI vidare.

”Den absurda begäran från Sadeq Larijani, som är direkt ansvarig för daglig tortyr och grupp avrättningar i regimens fängelser över hela landet, om utlämning av internationellt skyddade iranska flyktingar visar den religiösa diktaturens rädsla och hjälplöshet inför folklig ilska och folkligt missnöje. Det vittnar också om det växande folkliga stödet för oppositionen Folkets mojahedin”, sade NCRI i sitt uttalande.

FN:s flyktingorgan (UNHCR) uttryckte i ett uttalande tidigare denna månad sin allvarliga oro över bristen på säkerhet för de bosatta iranska oppositionsmedlemmarna i Camp Liberty.

”Pågående osäkerhet i Irak påverkar invånarna i Camp Hurriya (Camp Liberty) och de FN-personal som arbetar med dem vid området kring Bagdads internationella flygplats”, betonade UNHCR i sitt uttalande. .

UNHCR hänvisar till tidigare raketattacker mot lägrets invånare, den senaste den 26 december 2013 som dödade fyra invånare, och understryker de fortsatta riskerna mot lägerinvånarnas och FN-personalens välbefinnande och säkerhet.

UNHCR:s uttalande betonade vidare att ”lägerinvånare har rätt till skydd mot utvisning eller ett påtvingat återvändande till någon plats där deras liv eller frihet skulle vara hotade. Samförståndsavtalet mellan Iraks regering och FN erkänner uttryckligen att invånarna gynnas av principen om non-refoulement”.