Folkliga protester, Nyheter

Iranska arbetare protesterade under Rohanis första maj-tal

arbetarprotest 3Rohanis regering vägrade att bevilja tillstånd för oberoende demonstrationer under firande av årets arbetardag, den första maj, av rädsla för arbetarprotester mot regimen. I ett desperat försök att hålla tillbaka protester från iranska arbetare arrangerade regimen istället ett förta maj firande med tal från prästerskapets president, Hassan Rohani, i ett stadion med 12000 platser. Men deltagarna, som tvingats medverka, förbjöds från att ha med sig sina egna plakat och bandroller med budskap om ökade fri- och rättigheter för arbetare i Iran. De tvingades istället att bära bandroller med förutbestämda budskap från regimen som prisade prästerskapets envälde.

Samtidigt stoppade regimens säkerhetsstyrkor deltagarna från att ta med sig sina mobiltelefoner till evenemanget i syfte att förebygga och stoppa avslöjande videoklipp och bilder från eventuella regimkritiska protester under Rohanis anförande.

arbetarprotest 2Enligt uppgifter till FFFI agerade regimens repressiva säkerhetsstyrkor under höjd beredskap under förevändning av att hålla ordning för att förebygga och hindra varje form av regimkritiska protester. De utfärdade ständiga varningar till arbetargrupper som försökte utnyttja detta tillfälle för att protestera mot regimen och ställa sina krav.

Men de modiga arbetarna trotsade regimens varningar och repressiva säkerhetsåtgärder och tog upp sina krav genom att höja plakat och bandroller med sina budskap. Arbetarna protesterade bland annat mot regimens marschförbud under årets firande av arbetardagen samt mot regimens planer på att avskaffa eller avsevärt minska bostads- och pensionsförmåner. De protesterade även mot att tusentals arbetare i Iran har avskedats under de senaste månaderna medan direktörer får löneökningar och ökade förmåner.

arbetarprotest1Rohanis tal där han upprepande sina tomma löften bemötes av arbetarnas ilska. Över hälften av arbetare lämnade efter halva Rohanis tal i protest mot att han orerade istället klara besked till arbetarna, enligt uppgifter till FFFI.

Rohani lämnade mötet snabbt efter sitt anförande av rädsla för att höra arbetarnas krav och protester vilket i sin tur bidrog till ökad upprördhet bland de kvarvarande arbetarna.

Närmare 1000 arbetare, som stoppats från att ta med sig sina plakat och banroller till mötet, samlades under tiden utanför stadion och protesterade mot regimens repressiva åtgärder, enligt rapporter till FFFI.