Mänskliga Rättigheter, Nyheter

”Iran bryr sig inte om västs kritik mot mr-situtationen”

Chefen för iranska regimens så kallade rättsväsende, Sadegh Amoli Larijani, sade att Iran inte bryr sig om västvärldens kritik mot situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Västländerna har invändningar om dödsstraff i Iran, men ”vi struntar i vad de säger”, sade Larijani inför befälhavarna för regimens poliskår.

Europeiska unionen, brittiska och amerikanska tjänstemän har nyligen anklagat Iran över den påtagliga ökningen av antal avrättningar i landet.

”Dessa resoluta åtgärder syfter rill att bekämpa narkotikasmuggling från östra gränsen till Europa och EU bör vara tacksamma mot Iran. Men tyvärr har de utnyttjat dessa åtgärder för att inleda en MR-offensiv mot Iran”, tillade Larijani

”De (västländer) dikterar för oss att vi måste stoppa Qisas (den islamiska lagen om vedergällning) och ber Iran att erkänna samkönade äktenskap i landet men vi bryr oss inte om vad de vill påtvinga oss. Våra lagar är förenliga med gudomliga regler och västerlänningar är ingenting i förhållande till gudomliga lagar”, tillade Larijani.

Iranska regimen är en regim i världen som avrättar flest människor per capita. Minst 200 personer däribland politiska fångar har avrättas i Iran sedan årsskiftet.