Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Rädda livet på tre balouchiska politiska fångar

Enligt uppgifter till Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) har iranska regimens fängelsetjänstemän transporterat tre politiska fångar från deras isoleringsceller till vad som kallas dödsceller i det centrala fängelset i staden Zahedan för att verkställa deras dödsstraff.

Fångarna, som är från Irans etniska minoritet balocher, står anklagade för mordet på Zabols åklagare och dömdes till döden efter en skenrättegång.

Den 26 oktober 2013 avrättade iranska regimen 16 politiska fångar från samma etniska minoritet genom hängning i Zahedans centrala fängelse. Prästerskapets statliga medier publicerade bilderna från avrättningen där offren hängdes med hjälp av lyftkranar.

Regimens åklagare i Zahedan, Mohammad Marzieh, sade då att hängningarna genomfördes som en hämndaktion efter att flera iranska gränsvakter dödats i en attack i denna region.

Avrättningar, särskilt av politiska fångarna, har ökat sedan Hassan Rohani tillträdde som prästerskapets president i augusti förra året i syftet att skapa en atmosfär av rädsla och skräck bland landets befolkning, främst mot de utsatta medborgarna i Sistan-och-Balouchistan-provinsen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar regeringen och människorättsorganisationer i Sverige att vidta brådskande åtgärder för att stoppa avrättningen av de tre politiska fångarna från Irans etniska minoritet balocher.

Den rådande tystnaden och passivitet gentemot iranska regimens brutala handlingar mot politiska fångar har endast uppmuntrat den styrande religiösa diktaturen i Iran att fortsätta och trappa upp antalet avrättningar, massakrer samt barbariska och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet.