Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen: vi har rätt att anrika uran till 90% renlighet

Iranska regimen planerar att bygga fyra nya kärnkraftverk med hjälp från Ryssland, det tillkännagav chefen för regimens atomenergiorgan, Ali Akbar Salehi, på söndagen enligt iranska regimens egna nyhetsmedier.

Chefen för regimens atomenergiorgan tillade samtidigt att den Islamiska republiken har rätt till att anrika uran till 90-procentig renlighet men avstod från att säga om regimen har några sådana planer.

”För det första anser vi att vi åtnjuter alla rättigheter som varje medlem av icke-spridningsavtalet och Internationella atomenergiorganet har, vilket innebär att vi har rätt till anrikning (av uran) från 1% till 90% renlighet”, rapporterar revolutionsgardets nyhetsbyrå Fars på söndagen genom att citera Salehi.

Salehi tillade dock att Iran hade kommit överens om att begränsa sin anrikningsverksamhet till 5% enligt villkoren i ett interimsavtal mellan Teheran och världens sex stormakter från november förra året.

Han sade vidare att byggandet av Irans nästa kärnkraftverk kommer att börja under det kommande iranska kalenderåret med hjälp från Ryssland. Han tillade att de andra tre planerade kärnkraftverken kommer att byggas med hjälp av ryska experter vartannat år därefter.