Folkliga protester, Nyheter

Arbetare och jordbrukare i Iran protesterar mot brist på arbete och reressiva åtgärder

Arbetare och jordbrukare organiserade flera protestaktioner i olika iranska städer i förra veckan och protesterade mot iranska regimens repressiva åtgärder mot arbetare, dess obefintliga politik för att bekämpa bristen på arbete samt dåliga anställningsvillkor för de anställda i både privata och offentliga sektorn, enligt uppgifter till FFFI.

Uppemot 300 anställda vid en kemifabrik i staden Isfahan deltog under tisdagen den åttonde april i en protestaktion mot ledningen och krävde VD:ns avgång. Arbetarna, som protesterade mot dåliga arbetsvillkor och otillräckliga löner, skanderade ”det här är vårt ultimatum, Sadeghian [bolagets VD] måste avskedas”.

Jordbrukare i staden Saman samlades utanför guvernörens kontor i staden för att protestera mot iranska regimens regering sedan revolutionsgardets säkerhetsstyrkor konfiskerat hundratals hektar av deras mark.

Avskedade anställda vid företaget Poonel i staden Parkdasht medverkade i en protestaktion utanför den lokala myndigheten för att uttrycka sitt missnöje över att ha förlorat sina jobb.

Den femte april protesterade flera arbetare vid företaget Khorram Security Safe Boxes i Teheran mot bristen på anställningstrygghet och dåliga löner.

Huvudvägen till guldgruvan Zarreh Shouran i staden Takab Rooz blockerades av flera avskedade arbetare som protesterade över att ha förlorat sina jobb. Iranska regimens säkerhetsstyrkor attackerade och bröt upp deras protestaktion.

Tidigare anställda vid ett järnvägsföretag i Mashad iscensatte också en protestaktion i förra veckan för att uttrycka sitt missnöje över att ha avskedats från sina arbeten.