Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen, Nyheter

Iransk oppositionsledare deltar i en konferens om Iran i Europaparlamentet

Iranska nationella motsåndsrådets valda-president, Maryam Rajavi, medverkade tillsammans med flera ledande europarlamentariker och tidigare europeiska statstjänstemän i en konferens om Iran i Europaparlamentet (EP) i Bryssel på onsdagen, skriver EP:s interparlamentariska grupp, Friends of a Free Iran, FOFI (Vänner av ett Fritt Iran) i ett pressmeddelande.

Några av talarna vid onsdagens konferens i Bryssel var Alejo Vidal-Quadras, EP:s vicetalman, Struan Stevenson, europarlamentariker och ordförande för EP:s delegation för förbindelserna med Irak, Tahar Boumedra, tidigare chef för FN:s Irakmissions MR-kontor samt Michèle Alliot-Marie, f.d. fransk utrikes- och försvarsminister.

Maryam Rajavi påpekade i sitt anförande att prästerskapets hysteriska attacker under den senaste veckan mot EP på grund av dess resolution mot kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran visar att mänskliga rättigheter är sannerligen denna regims akilleshäle.

”Att backa i mänskliga rättighetsfrågor är hundratals gånger farligare för denna regim jämfört med kompromisser i kärnteknikfrågan. Således är regimens samtliga fraktioner enade och har gemensamt intresse när det gäller att använda avrättningar, tortyr och massmord.  … En aldrig tidigare skådad ökning av antalet avrättningar [i landet] samt den grymma massakern av invånarna i Ashraf och Camp Liberty under prästmannen Rohanis tio månader [som prästerskapets president] visar att denna regim saknar varje förmåga till flexibilitet och måttfullhet. Lösningen för Iranproblemet är en förändring av regimen”, tillade iranska oppositionsledaren i sitt anförande till konferensen.

Iranska regimen tog ett litet steg tillbaka i sitt kärnteknikprogram på grund av internationella sanktioner men har inte gett upp sina ambitioner på att nå kärnvapen, sade flera av de andra talarna vid konferensen. De framförde kravet att Iran måste genomföra [samtliga] resolutioner från FN:s säkerhetsråd till fullo samt stoppa all urananrikning och acceptera icke-spridningsavtalets tilläggsprotokoll.

”President Rohanis facit efter hans tio första månader vid makten lämnar inget hopp om moderation och reformer inom teokratin som styr landet. Efter det odemokratiska presidentvalet har många parlamentariker insett att han inte är någon moderat eftersom situationen för mänskliga rättigheter [i landet] har blivit värre och regimens inblandning i regionen, särskilt i Syrien och Irak har ökat”, skriver FOFI i sitt pressmeddelande med hänvisning till talarnas anförande under onsdagens konferens om Iran.

”Enligt FN:s generalsekreterares rapport och enligt vissa västerländska regeringar och människorättsorganisationer, har löftena om yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter inte infriats med över 700 avrättningar sedan valet av Rohani. Endast en bestämd politik gentemot regimen kan hjälpa iranska folket som lider under [regimens] förtryck”, tillade Struan Stevenson, ordförande för FOFI i Europaparlamentet i onsdagens pressmeddelande.

Talarna uppmärksammade även det utsatta läget för invånarna i Camp Liberty i grannlandet Irak.

”Parallellt med det inhemska förtrycket försöker [iranska] regimen tillintetgöra den organiserade oppositionen som med hjälp från regimens marionettregering i Irak hålls i ett virtuellt fängelse som heter Camp Liberty i grannlandet. Massavrättningen av 52 försvarslösa medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin i Ashraf den första september 2013, de upprepade raketattackerna mot Camp Liberty, ökade medicinska restriktioner samt upprepade hot om utlämning av dessa flyktingar till Iran har alla skapat en skrämmande situation för dessa flyktingar som FN:s flyktingorgan (UNHCR) erkänner står under internationellt skydd”, sade flera talare.

Talarna kritiserade internationella samfundets handligsförlamning inför denna akuta humanitära katastrof och påpekade att situationen för invånarna i Camp Liberty har förvärrats på grund av FN:s, USA:s och EU:s tystnad och brist på åtgärder. Flera talare betonade att dessa försvarslösa flyktingar befinner sig i ett utsatt läge sedan USA bröt mot sitt löfte om att garantera deras säkerhet.

”USA, FN och EU har misslyckats med att skydda dessa flyktingar vilket har gett [Iraks nuvarande premiärminister] Nouri al-Maliki fria händer till att döda eller överlämna de över 3000 iranska oppositionsmedlemmarna i Camp Liberty [till Iran]”, sade Struan Stevenson i FOFI:s pressmeddelande.