Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Irans rättsväsende återkallar frigivning av politiska fångar p.g.a. Ashtons möte

Prästerskapets rättsväsende har återkallat frigivandet av 54 politiska fångar, på grund av en tvist om ett möte mellan EU:s utrikespolitiske chef, Catherine Ashton och kvinnorättsaktivister, hävdar hemsida Kalemeh.

Iranska regimen brukar vid högtider, som en gest, frige vissa politiska fångar som har avtjänat sitt fängelsestraff eller är i slutet av strafftiden för att lura allmänheten.

I en intern promemoria har chefen för rättsväsendet Sadegh Larijani avbrutit det tillfälliga friutsläppandet hävdar Kalemeh.

Iranska tjänstemän har högljutt fördömt Ashtons möte med kvinnliga aktivister på Österrikes ambassad under en resa till Teheran tidigare denna månad. Även regimens utrikesdepartement lämnade in en officiell protest till den österrikiska ambassaden.

Iranska regimen är också upprörd över senaste FN:s rapport om mänskliga rättigheter i Iran, som presenterades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och FN: s särskilda rapportör för Iran, Ahmed Shaheed i mitten av mars.

Larijani, högrankade präster och ledande parlamentsledamöter säger att Ashtons möte med kvinnliga aktivister stöder ”uppviglingen”, en term som används av prästerskapets regim i Iran för folkliga upprör.