Nukleärt, Nyheter

Iran köper förbjudna material för sitt atomprogram trots interimsavtal

Iranska regimens långvariga ansträngningar för att köpa förbjudna komponenter till sitt kärnteknik- och missilprogram har fortsatt under de senaste månaderna trots Teheranregimens tillfälliga överenskommelse med världens sex stormakter om att begränsa sin misstänkta kärnteknikverksamhet, rapporterar Reuters på söndagen.

”Iran är fortfarande mycket aktivt när det gäller att skapa bulvanföretag och delta i andra former av verksamhet som syftar till att dölja landets upphandlingar”, sade Vann Van Diepen, USA:s förste biträdande statssekreterare för internationell säkerhet och icke-spridning, på söndagen.

De rapporterade leveranserna strider inte mot förra årets tillfälliga överenskommelse men sådant handel med Iran bryter mot ett FN-embargo från 2006, skriver Reuters. Detta FN-embargo förbjuder samtliga medlemsstater från att tillhandahålla Iran med material relaterade till utvecklingsarbetet inom landets kärnteknik- och missilprogram.

Västerländska experter som pratat med Reuters säger att sådana låg profil ansträngningar från Iran att införskaffa föbjudna material för sitt kärnteknikprogram går långt tillbaka i tiden, kanske årtionden.

På frågan om han under det senaste halvåret, en period som inneburit en försiktig islossning i relationerna mellan Iran och USA efter decennier av fientlighet, hade sett en förändring i iranska regimens beteende i detta område svarade Van Diepen nej.

”Det korta svaret är nej. De fortsätter vara mycket aktiva i sina försök att skaffa material för deras kärnteknik- och missilprogram, men även andra program”, sade han till Reuters i en intervju på söndagen.

”Vi ser fortfarande att de är mycket aktiva genom att inrätta och bedriva bulvanföretag, förfalska dokument samt utnyttja flera nivåer av transiter för transporter … allt för att sätta ett tillsynes tidligare avstånd mellan var materialet ursprungligen kommer ifrån och vart det är på väg”, sade Van Diepen till Reuters.