Nukleärt, Nyheter

Väst pressar Iran till att besvara misstänkt kärnvapenforskning

USA sade på onsdagen att en central fråga för att bedöma framgången i förhandlingarna om en slutlig uppgörelse över Irans kärnteknikprogram är hur Teheranregimen tacklar misstankar om att den kan ha arbetat med att designa kärnvapen, rapporterar Reuters.

Samtidigt ökar västvärlden trycket på iranska regimen vid ett styrelsemöte för Internationella atomenergiorganet (IAEA) på onsdagen och kräver att prästerskapet tar itu med dessa misstankar.

USA och EU upprepade under dagens möte sitt stöd för insatser från FN:s kärntekniska övervakningsorgan, IAEA, ämnad att reda ut långvariga anklagelser om iranska regimens möjliga kärnvapenforskning.

IAEA:s utredning av regimens misstänkta kärnvapenforskning är en separat process men ses av många bedömare som ett komplement till P5+1-gruppens politiska förhandlingar med Teheranregimen om att arbeta fram en slutgiltig uppgörelse kring Irans oroväckande kärnteknikprogram. Det uttalade målet för världens sex stormakter, kallad P5+1-gruppen, är att försäkra sig om att iranska regimen inte har eller förvärvar kapacitet för att tillverka kärnvapen.

Iranska regimen gick med förra månaden på att besvara IAEA:s frågor kring misstänkt forskning och utveckling av snabbverkande detonatorer som har både militär och civil tillämpning. Detta är en av flera frågor som IAEA vill ha svar på och Teherans uttalade vilja att besvara denna farhåga ses av många som ett möjligt betydande framsteg för IAEA:s utredning.

Västerländska tjänstemän välkomnade denna överenskommelse under dagens IAEA-styrelsemöte bakom stängda dörrar men underströk att Iran måste göra mycket mer.

USA:s ambassadör till IAEA, Joseph MacManus, sade att ”det är av avgörande betydelse för Iran att verkligen bemöta samtliga internationella farhågor kring de så kallade eventuella militära dimensionerna av landets kärnteknikprogram”. En tillfredsställande lösning på frågor inom detta område ”kommer att vara avgörande för en långsiktig heltäckande lösning på den iranska kärnteknikfrågan”, sade han i sitt anförande inför IAEA:s styrelse, som utgörs av 35-nationer, enligt Reuters som har tagit del av en kopia från hans tal.

MacManus berättade senare för den samlade presskåren att ”det är en central del i denna förhandling och alla parter är medvetna om detta”.

Även EU höll samma linje och sade i sitt anförande att ”vi uppmanar Iran att samarbeta fullt ut med IAEA kring frågor om eventuella militära dimensioner av landets kärnteknikprogram samt att förse IAEA med tillgång till alla individer, dokument och anläggningar som begärts”.