Motståndsrörelsen, Nyheter

Parlamentariker från Norden deltar i en konferens i Oslo om mänskliga rättigheter i Iran

fofinIranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi deltog på måndagen i en konferens vid Nobelinstitutet i Oslo arrangerad av grupperna Friends Of a Free Iran (FOFI, Vänner av ett Fritt Iran) i Norden.

Talare vid konferensen med titeln ”Iran, mänskliga rättigheter, västvärldens politik, brådskande åtgärd för invånarna i Camp Liberty” inkluderade parlamentariker och politiker från Sverige, Danmark, Norge och Finland men även Geir Haarde, Islands tidigare premiärminister samt Patrick Kennedy, tidigare amerikansk kongressledamot.

Svenska FOFI medverkade också i denna konferens och fördömde tillsammans med andra talare de senaste veckornas alarmerande ökning av antalet avrättningar i Iran. Talarna fördömde dessutom belägringen av Camp Ashraf och Camp Liberty och de repressiva restriktionerna som införts mot dess lägerinvånare, medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI).

De påtalade även iranska regimens inblandning i regionen, i synnerhet dess stöd till Assadregimen i Syrien som nått en aldrig tidigare skådad omfattning, särskilt efter att prästerskapets nya president Hassan Rohani tillträdde.

Talarna betonade i sina anföranden att åtta månader efter Rohanis tillträde tyder alla tecken återigen på att denna regim inte förmår tillåta reformer och förändringar inifrån eftersom varje steg mot verkliga förändringar kommer att leda till prästerskapets kollaps och sönderfall.

Talarna uppmanade världssamfundet att inta en resolut hållning och fatta bindande beslut mot de systematiska och flagranta människorättskränkningarna i Iran samt vidta skyndsamma åtgärder för att garantera Liberty-invånarnas säkerhet och välbefinnande, vilket de i egenskap av asylsökanden har rätt till enligt internationell rätt.

Flera talare framhöll i sina anföranden att Iranska nationella motståndsrådets tiopunktsplan för ett framtida Iran erbjuder det mest hållbara alternativet till prästerskapets religiösa envälde och världssamfundets bör således stödja en demokratisk förändring i Iran genom iranska folket och dess legitima motståndsrörelse.

Talarna vid konferensen betonade att det mest destruktiva budskap som omvärlden kan förmedla till prästerskapet är att ignorera brotten mot mänskliga rättigheter i Iran, massakern av invånarna i Ashraf och Liberty samt blidka regimens inblandning i regionen med de [pågående] kärntekniska förhandlingarna som förevändning. Iranska regimen ser ett sådant budskap som internationella samfundets brist på allvar vilket skulle kunna uppmuntra regimen att trotsa den tillfälliga överenskommelsen från Genève i november förra året, varnade talarna för i sina anföranden.

Maryam Rajavi sade i sitt tal inför konferensen att Rohani är ingen moderat och den nuvarande regimen har ingen kapacitet att tillåta reform. ”Iranska nationella motståndsrådet har från första dagen prästerskapets nya president tillträdde påpekat att spekulationer om förändringar är en hägring utan att regimen uppfyller minimikrav som frihet för alla politiska partier, mötes- och pressfrihet, stoppat sin terroristiska och fundamentalistiska inblandning utanför Irans gränser, särskilt i Syrien och Irak, samt upphör med sitt kärnvapenprogram”, sade Maryam Rajavi i sitt tal.

”Men i de flesta av dessa områden har situationen försämrats. Godtyckliga och summariska avrättningar har ökat dramatiskt i Iran och antalet avrättningar under 2014 överträffar 100 och 600 sedan Rohanis presidentskap, vilket saknar motstycke”, tillade Maryam Rajavi.