Motståndsrörelsen, Nyheter

Irak begravde de 52 offren från Ashraf-massakern på hemlig ort

Irakiska regeringen erkände i förra veckan att den har begravt de 52 offren från massakern i Camp Ashraf, den första september, på hemlig ort, säger Iranska nationella motsåndsrådet (NCRI) i ett uttalande av den 12 februari.

Enligt uppgifter informerades varken FN eller de anhöriga om begravningen som irakiska tjänstemän erkände först efter påtryckningar från de anhöriga och Liberty-invånarnas representanter. Trots sitt erkännande vägrar irakiska regeringen att avslöja platsen där offren ligger begravda.

Offrens anhöriga och Ashraf-invånarnas juridiska företrädare hade i över 160 dagar bett irakiska regeringen om att få tillbaka de 52 kropparna för att kunna ge dem en värdig begravning, utan framgång.

Iraks beslut har lett till kraftiga fördömanden från parlamentariker och människorättsaktivister från hela världen som i olika uttalanden konstaterar att Iraks agerande visar tydligt att irakiska premiärministern Nouri al-Maliki har något att dölja när det gäller massakern i Camp Ashraf, den första september. Iraks premiärminister Nouri al-Maliki, hans säkerhetsrådgivare och irakiska statstjänstemän har helat iden förnekat inblandning i massakern trots att det finns bild- och videobevis som visar irakiska specialstyrkor gå in i lägret.

En domstol i Spanien har valt att väcka åtal mot Malikis säkerhetsrådgivare under landets universal jurisdiktion för brott mot mänskligheten och inblandning i massakern i Camp Ashraf, den första september. Detta med anledning av Ashraf-invånarnas status som skyddade personer under fjärde Genèvekonventionen.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) sade i sitt uttalande från den 12 februari att man länge har varnat för irakiska regeringens försök att undanröja all bevis för sin inblandning i massakern i Camp Ashraf av rädsla för dess konsekvenser efter anklagelser om brott mot mänskligheten. NCRI varnade att detta även är ett försök att bana väg för framtida attacker mot invånarna i Camp Liberty.

Iranska nationella motståndsrådet betonade i sitt uttalande att det viktigaste nu är att FN startar en oberoende och grundlig utredning av förra årets massaker i Camp Ashraf samt hänskjuter ärendet till Internationella brottmålsdomstolen så att de ansvariga kan ställas inför rätta.