Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Bildt: besöket syftade att stödja krav på förändringar i Iran

Utrikesminister Carl Bildt (m) svarade på torsdagen på två skriftliga frågor från riksdagsledamöterna Bodil Ceballos (mp) och Ardalan Shekarabi (S) som hade frågat om utrikesministern avsåg att ta upp situationen för mänskliga rättigheter i Iran med regimens representanter under sitt besök i landet.

Ardalan Shekarabi (S) hade frågat utrikesministern om han under sitt besök i Iran avsåg att kritisera människorättskränkningar och träffa regimkritiker och demokratiaktivister i samband med mitt besök i Iran.

”Mitt besök i Iran syftade dels till att ge ett stöd för ansträngningarna till en diplomatisk lösning av viktiga frågor mellan Iran och omvärlden och dels till att ge ett stöd till strävandena efter förändringar i det iranska samhället”, skriver utrikesminister Carl Bildt i sitt svar.

Bodil Ceballos (mp) hade frågat utrikesministern om han under sitt besök i Iran avsåg att lyfta frågan om dödsstraff och mänskliga rättigheter med den iranska utrikesministern.

Utrikesministern betonar i sitt skriftliga svar att iranska regimen och dess representanter var väl medvetna om att Sverige tillhör de länder som är mest aktiva i FN:s råd för mänskliga rättigheter vad gäller situationen i Iran. Han tillade ”självklart var situationen vad gäller mänskliga rättigheter en viktig del av de samtal jag förde med bl.a. president Rouhani, talmannen Larijani och utrikesminister Zarif.”

Carl Bildt (m) skriver även att han har diskuterat ett återupptagande av en bred och djup dialog mellan Iran och EU om mänskliga rättigheter och uttryckte ”förhoppning att detta ska vara möjligt att inom kort nå en överenskommelse om detta.”

”Jag uppmanade också till ett konstruktivt samarbete med den särskilda rapportör för Iran som FN:s råd för de mänskliga rättigheterna tillsatt”, svarar utrikesministern till de två riksdagsledamöterna från oppositionen.

Läs hela svaret publicerad på riksdagen hemsida, här …