Folkliga protester, Nyheter

Studentprotester vid Irans universitet mot repressiva åtgärder och dåliga förhållanden

Studenter i Iran fortsätter sina protester mot dåliga förhållanden och systematiska kränkningar av deras fri- och rättigheter vid landets universitet.

Kvinnliga studenter vid Mazandarans universitet organiserade en protest mot det dåliga skick som deras studenthem befinner sig i och anklagade tjänstemän vid universitet för att utsätta dem för kränkningar och misshandel.

Studenter vid Teherans polytekniska universitet protesterade mot planera att bygga en ny entré och insisterade på att pengarna borde läggas på de andra fallfärdiga byggnader som är stor i stort behov av reparation. Några studenter hävdade till och med att den nya entrén byggs enbart för att hänga de studentaktivister som har stängts av från universitetet.

Studenter vid Hormozgans universitet, i södra Iran, protesterade i veckan mot höga kostnader för deras transportsystem och dess dåliga och ohållbara skick.

Studenter vid Ilam tekniska universitet samlades utanför universitetets studenthem den 20 januari för att protestera mot beslutet att utesluta flera av deras studiekamrater.

Studenter vid Universitetet för Medicinsk Vetenskap i Shiraz, organiserade en protestaktion och krävde att universitetsrektorn ska ersättas då han har suttit vid posten i två termer av åtta år vilket är vad som är tillåtet under regler från Cultural Revolutionary Supreme Council (Kulturell Revolutionära Högsta Rådet).