Nukleärt, Nyheter

USA: ”Iran inte öppet för affärer”

Obama-administrationen intensifierade sina ansträngningar på torsdagen för att motverka vad tjänstemän beskriver som en fel uppfattning om att sexmånaders kärntekniska interimsavtalet med iranska regimen hade öppnat dörren för nya ekonomiska möjligheter i landet, rapporterar New York Times (NYT).

Tjänstemän för Obama-administrationen betonar att nästan samtliga straffåtgärder mot Iran är fortfarande på plats och varnar företag för att inte engagera sig i eventuella avtal som sträcker sig över ramen för interimsavtalet som går ut den 20 juli i år, skriver NYT på torsdagen på sin nätupplaga.

I ett försök att visa att USA menar allvar och att lite har förändrats med avseende på straffåtgärderna mot Teheranregimen, meddelade USA:s finansdepartement att det har nått en uppgörelse värd 152 miljoner dollar med Clearstream Banking för brott mot gällande amerikanska sanktioner mot Iran.

Clearstream Banking, en bank baserade i Luxemburg och dotterbolag till den tyska börsjätten Deutsche Börse, anklagas för att ha tillåtit Iran kringgå sanktioner genom att utnyttja företagets tillgång till det amerikanska banksystemet.

Obama-administrationen har fått utstå en massiv kritik från förespråkare av hårdare sanktioner mot Iran efter det senaste interimsavtalet. De anser att de utlovade sanktionslättnaderna för Iran under interimsavtalet ger iranska regimen långt mer i ekonomiska fördelar än vad som avtalet specificerar eller hade för avsikt att göra. Detta i sin tur kommer att lätta trycket på iranska regimen och göra det mindre sannolikt att förhandla fram en permanent överenskommelse kring dess misstänkta kärnteknikprogram, menar förespråkarna för hårdare sanktioner mot Iran.

Men tjänstemän både inom Obama-administrationen och EU betonar att de mer omfattande straffåtgärderna mot Iran är fortfarande på plats, bland dem EU:s embargo mot iransk olja och uteslutandet av iranska banker från ett globalt kommunikationsnät som är avgörande för internationell finansiering.

Det senaste interimsavtalet mellan iranska regimen och världens sex stormakter har gett upphov till en nyfunnen optimism, främst bland europeiska företag, om att exploatera affärsmöjligheter i Iran. Ett antal europeiska länder har skickat eller planerar att skicka ministrar, parlaments- och handelsdelegationer till Iran i hopp om att kunna säkra lukrativa kontrakt eller unika affärsmöjligheter nu när framtidsutsikterna ser ut att förbättras.

”Vårt budskap till alla dessa företag är det samma: Iran är inte öppet för affärer”, sade David S. Cohen, statssekreterare vid amerikanska finansdepartement med ansvar att hjälpa till att genomdriva amerikanska sanktioner, på torsdagen. ”Det finns ett stort nätverk av komplicerade straffåtgärder [mot Iran] som fortfarande finns på plats. Irans banksektor är fortfarande till stor del förbjudet, och nu är det inte rätt tid att återuppta kontakten med Iran. Den dagen kan komma, men det är inte idag”, tillade han i kommentarer till NYT.

USA:s finansdepartement och utrikesdepartement höll en gemensam telefonkonferens på fredagen ”för att informera sanktionsexperter som hjälper amerikanska företag att efterleva gällande straffåtgärder”.

Scott M. Flicker, chef för global handel vid Paul Hastings, en Washington-baserad advokatbyrå, sade till NYT att ”där ute finns det en hel del förvirring kring avtalet, som ska gälla i ett halvårt, eftersom affärer som anses lagliga enligt de stoppade sanktionerna nu kan kanske vara olagliga och straffbara senare”.

”Du får delta i en transaktion nu som kan vara inom ramen för sanktionslättnader och sedan löper sex månader ut”, sade Flicker och tillade ”vad finansdepartementet och statliga myndigheter varnar för [idag] är att det är bäst för dig att du inte ertappas med  byxorna nere den 20 juli [då interimsavtalet löper ut]”.