Ekonomi, Nyheter

USA straffar flera företag och individer för brott mot Iransanktioner

Washington svartlistade på torsdagen ett dussin utländska företag och individer för att ha kringgått gällande Iransanktioner som syftar till att hejda prästerskapets kärnteknikprogram, rapporterar internationella medier.

Torsdagens besked anses vara ett försök från Obama-administrationen att visa att den är fastbesluten om att upprätthålla nuvarande straffåtgärder mot Iran i strävan att övertyga amerikanska kongressen att hålla tillbaka planer på nya straffåtgärder mot iranska regimen. Beskedet är samtidigt en varning till iranska regimens ledare att de bör fullfölja sina åtaganden i enlighet med en interimsöverenskommelse om dess kärnteknikprogram som arbetades fram med världens sex stormakter den 24 november.

”Dagens åtgärder bör tjäna som en skarp påminnelse till företag, banker och mäklare överallt att vi fortsätter oförtrutet att upprätthålla våra sanktioner, även när vi undersöka möjligheterna för en långsiktig och omfattande lösning på våra farhågor med Irans kärnteknikprogram”, sade David Cohen, amerikanska finansdepartements statssekreterare för terrorism och finansiell underrättelse enligt Agence France-Presse (AFP) på torsdagen.

Bland de straffade företagen finns Mid Oil Asien och Singa Tankers baserade i Singapore. Bägge företagen anklagas för att hjälpa Iran flytta välbehövlig kapital till en utländsk bank på uppdrag av Irans National Iranian Tanker Company, ett dotterbolag till Irans statliga oljebolag the National Iranian Oil Company, som privatiserades i 2009.

”Sanktionstrycket kommer att vara avgörande när vi försöker förhandla fram en övergripande långsiktig lösning [på Irans kärnteknikprogram]”, sade en högt uppsatt tjänsteman till journalister vid ett konferenssamtal. ”Så under halvårs perioden för den gemensamma planen kommer vi fortsätta att upprätthålla våra sanktionsprogram kraftfullt” i syfte att öka trycket på Irans redan kämpande ekonomi, sade tjänstemannen enligt AFP.

Finans- och utrikesdepartementet inför ytterligare straffåtgärder riktade mot nätverk länkade till Irans massförstörelsevapen och försök att kringgå sanktioner. Läs pressnotisen från amerikanska utrikesdepartementets talespersons kansli om torsdagens beslut att straffa ett dussin företag och individer för brott mot gällande sanktioner mot Iran, här … (på engelska)

För fullständig förteckning över nya och uppdaterad information om straffade företag och individer med avseende på Iransanktioner, läs här … (på engelska)