Nukleärt, Nyheter

Iran börjar frysa sitt kärnenergiprogram i januari

Iranska regimen kan komma att påbörja frysningen av sitt kärnteknikprogram i januari som en del av interimsöverenskommelse med världsmakterna i förra helgen, sade Teheranregimens sändebud till FN:s atomenergiorgan (IAEA), Reza Najafi, på fredagen.

“Vi räknar med att genomförandet av de åtgärder som åtogs av båda sidor ska starta antingen i slutet av december eller i början av januari”, sade Reza Najafi.

Den tillfälliga frysningen är en del av interimsöverenskommelse mellan prästerskapet och den så kallade 5+1-gruppen, USA, Kina, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, som  kom till i förra helgen i Genève.

Enligt villkoren i interimsöverenskommelsen går iranska regimen med på att frysa vissa kärnteknikrelaterade aktiviteter för sex månader i utbyte mot mindre lättnader från FN:s och västerländska sanktioner som drabbat landets misskötta ekonomi hårt.

Tanken är att den tillfälliga frysningen ska göra det svårare för prästerskapet att utveckla kärnvapen samt bygga upp förtroende medan Teheranregimen och P5+1-gruppen arbetar med att ta fram en långsiktig överenskommelse.

Iranska regimen åtar sig enligt överenskommelsen att “inte göra ytterligare framsteg” vid sina anläggningar för urananrikning i Fordo och Natanz samt vid Araks tungvattenreaktor under ett halvår. Väl i drift kommer Arak-anläggningen att ge Teheranregimen tillgång till plutonium för vapentillverkning. Prästerskapet åtar sig dessutom att stoppa all urananrikning över 5% samt neutralisera hela sitt nuvarande lager av 20-procentigt uran genom att späda ut det till under fem procent.

Internationella atomenergiorgan (IAEA) kommer enligt överenskommelsen att få ta en del av ansvaret när det gäller att kontrollera huruvida iranska regimen lever upp till sina åtagande under de sex månader interimsöverenskommelsen gäller.