Nukleärt, Nyheter

Iransk oppositionsgrupp avslöjar en ny hemlig kärnteknikanläggning i Iran

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) avslöjade under en presskonferens i Paris på måndagen ännu en hemlig underjordisk kärnteknikanläggning i Iran som regimen har byggt som en del av flera hemliga platser i jakt på kärnvapen.

NCRI sade att dess källor i Iran hade bekräftat att denna militära anläggning, med kodnamnet ”012”, existerar men tillade att det inte kunde säga med säkerhet vilken typ av aktiviteter som pågår i denna anläggning som är beläget i ett område omgärdat av hög säkerhet.

”Prästerskapet [i Iran] fortsätter sina hemliga och icke-tillkännagivna projekt …. det har satt upp mängder av hemliga och underjordiska anläggningar. Prästerskapet är i färd med att bygga och slutföra en serie hemliga platser …. och anläggningen ”012” är en av dessa”, berättade Mehdi Abrishamchi, ordförande för NCRI:s utskott för fred och säkerhet, för journalister på måndagen.

Han sade att den nyligen avslöjade anläggningen var beläget i militärförläggningen Haft-e Tir beläget, ca 10 km från staden Mobarakeh i den centrala delen av Isfahan-provinsen.

Den nya anläggningen har fyra gallerier och ligger inne i en 600-meter lång tunnel och är mycket hårdbevakad, sa han.

Projektet startade i 2005 och byggandet av tunnlarna stod klart i 2009. Arbetet med att färdigställa anläggningarna vid platsen ”har nästan slutförts”, sade han.

NCRI sade att de nya uppgifterna grundade sig på ”flera underrättelsekällor … i Iran ”, inklusive ”dussintals källor inom prästerskapets regim”, sade Abrishamchi på måndagen.

Den nya anläggningen drivs av ett hemligt kärnteknikorgan med ansvar för nukleär beväpning, kallad SPND, och står under ledning av en högt uppsatt iransk forskare Mohsen Fakhrizadeh, som NCRI pekade ut som ansvarig för regimens påstådda kärnvapenprogram.

”Med tanke på att denna anläggning byggdes och övervakas av SPND … kan man vara säker på det faktum att denna anläggning är kopplade till den militära aspekten” av [regimens] kärnteknikprogram, sade Abrishamchi som inte kunde bekräfta syftet med anläggningen.

”Det kan vara ett område för forskning eller andra aspekter … vi har, till exempel, inga underrättelseuppgifter om installering av centrifuger.”

NCRI sade under presskonferensen på måndagen att informationen hade skickats vidare till franska myndigheter samt International atomenergiorganet (IAEA), baserade i Wien, under de senaste dagarna.

Abrishamchi underströk på måndagen att varje överenskommelse mellan världsmakterna och Teheran om dess kärnteknikprogram som inte inkluderar ”ett totalt stopp för [regimens] urananrikning” skulle ”ge regimen tid till att tillverka kärnvapen”.

USA och dess allierade i väst misstänker att iranska regimen avser att utveckla kärnvapen under täckmantel av ett civilt kärnteknikprogram, anklagelser som iranska regimen tillbakavisar.

Förhandlingar mellan iranska regimen och de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd plus Tyskland, den så kallade P5+1 gruppen, om prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram avslutades den 10 november utan resultat.

Parterna kom dock överens om att träffas igen i Genève den 20 november för nästa förhandlingsrunda.