Nukleärt, Nyheter

Frankrike lovar hårdare tag mot Iranska regimen

Frankrikes president lovade på söndagen att ta hårdare tag mot iranska regimen och sade att ”Frankrike inte kommer att tolerera kärnvapenspridning”, rapporterade Agence France-Presse (AFP).

”Så länge vi inte är säkra på att Iran har beslutat att ge upp jakten på kärnvapen, kommer vi att fortsätta med alla våra krav och sanktionerna”, sade Frankrikes president, Francois Hollande.

”När Frankrike försvarar sina positioner i de diskussioner som pågår … är det med en medvetenhet om vad som står på spel för planeten”, rapporterade AFP genom att citera den franske presidenten som inledde ett tredagarsbesök i Israel på lördagen.

”Frankrike ser kärnvapenspridning som ett hot, som en fara och i [fallet] Iran är [detta] i synnerhet ett hot mot Israel, mot regionen och klart ett hot mot hela världen”, tillade han.

USA och dess allierade i väst misstänker att iranska regimen avser att utveckla kärnvapen under täckmantel av ett civilt kärnteknikprogram, anklagelser som iranska regimen tillbakavisar.

Förhandlingar mellan iranska regimen och de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd plus Tyskland, den så kallade P5+1 gruppen, om prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram avslutades den 10 november utan resultat.

Parterna kom dock överens om att träffas igen i Genève den 20 november för nästa förhandlingsrunda.