Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Sju avrättade i Iran genom hängning, 493 avrättningar i 2013

Iranska regimen verkställde en kollektiv avrättning genom att hänga sju fångar, däribland en kvinna, samtidigt i Diezelabad-fängelset i Kermanshah, måndagen den 21 oktober. Den avrättade kvinnan var identifierad som Nastaran Safari, 26.

Därmed har prästerskapet avrättat 493 personer sedan början av 2013. 253 av dem, minst 13 kvinnor, har blivit avrättade efter regimens så kallade presidentval.

Ahmad Shafi-Khani, som sitter frihetsberövad i Orumiyehs centrala fängelse och som var minderårig vid tiden för sitt påstådda brott står idag inför en omedelbar avrättning.

Detta är ett tecken på iranska regimens ökade användning av dödsstraff genom barbariska avrättningar för att skrämma iranska folket till tystnad.

Iranska regimen har historiskt sätt aldrig varit svagare än nu då den står inför flera allvarliga kriser både på hemmaplan och internationellt, vilka hotar dess existens.

Prästerskapets regim är oförmögen att lösa dessa kriser eftersom de förvärras för varje dag. Det har därför intensifierat det inhemska förtrycket och tagit till ökade antal avrättningar i syfte att kväsa det folkliga missnöjet.