Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen, Nyheter

Int. fördömanden av attacken mot invånarna i Camp Ashraf

EU:s utrikespolitiske chef Catherine Ashton fördömde dödandet i Camp Ashraf i söndags i ett uttalande publicerad på EU-rådets hemsida på måndagen.

”Jag fördömer i starkaste ordalag dödandet som ägde rum i Camp Ashraf i går som enligt olika rapporter skördat många offer bland lägerinvånarna. Jag framför mina djupaste kondoleanser till offrens familjer och jag önskar ett snabbt tillfrisknande för dem som skadades i gårdagens våld”, säger Ashton.

”De omständigheter under vilka denna brutala incident ägde rum måste tydliggöras och de som befunnits ansvariga måste hållas fullt ansvariga. Jag välkomnar irakiska regeringens beslut att starta en utredning. Vidare uppmanar jag irakiska myndigheter att se till att lägerinvånarna skyddas från ytterligare våld och att det sårade får nödvändig medicinsk hjälp”, säger Ashton vidare.

EU har åtagit sig att säkra en fredlig lösning på Camp Ashraf-frågan och jag stöder helt beslutet från FN:s Irakmission att, under sitt humanitära uppdrag, genomföra en oberoende och öppen bedömning av denna tragiska händelse. Jag uppmanar alla parter och framför allt Iraks regering att underlätta insatser från FN:s Irakmissions undersökningsgrupp”, tillägger Ashton i sitt uttalande.

Under dagen har flera länder uttryckt sin chock över händelserna och fördömt dödandet av civila lägerinvånare i Camp Ashraf och krävt en öppen, oberoende och fullständigt utredning av händelsen i Camp Ashraf. Bland dessa länder märks Storbritannien, Frankrike, Italien, Kanada, USA, och Norge.

Norges utrikesdepartement skriver i sitt uttalande att våld mot civila i Camp Ashraf är helt oacceptabel. ”Jag vill betona irakiska myndigheters ansvar för lägerinvånarnas säkerhet”, säger statssekreterare Torgeir Larsen och tillägger ”säkerhet och medicinsk hjälp till de sårade måste komma omedelbart. Vi stöder FN:s uppmaning till irakiska myndigheter att snarast utreda vad som faktiskt har inträffat.”