Ekonomi, Nyheter

USA: Iran kan inte nå halva sin oljeinkomst

USA har dragit slutsatsen att uppemot hälften av Irans inkomst från råoljeexport ansamlas på konton utomlands på grund av sanktioner som begränsar Teherans tillgång till pengarna, rapporterar Associated Press (AP) på fredagen.

Siffran är den senaste indikationen på att nya sanktioner, införda i februari, ökar Irans ekonomiska sårbarhet och gör det allt svårare för prästerskapet att få tillgång till miljarder dollar i vitala oljeinkomster.

Det uppskattas att cirka 1,5 miljarder dollar av Irans råoljeintäkter per månad hamnar på utländska konton [som regimen inte kan använda], enligt uppgifter från en hög uppsatt amerikansk regeringstjänsteman till AP.

Irans råoljeintäkter uppskattas till totalt ca 3,4 miljard dollar per månad under första halvåret, enligt en bedömning. Det innebär att Iran inte kan använda eller nå cirka 44 procent av sin månatliga  råoljeinkomst.”

Iran exporterade 2,2 miljoner fat olja per dag innan europeiska och amerikanska sanktioner trädde i kraft i 2012.