Nyheter

USA-Iran medling i fokus när Omans sultan besöker Teheran

Omans sultan Qaboos påbörjade på söndagen ett tredagars besök i Iran som den första utländska ledaren att besöka landet sedan regimens nya president Hassan Rohani tillträdde, rapporterar Reuters.

Iranska regimens medier spekulerade under dagen om sultanens resa kan vara ett försök att medla mellan Teheran och Washington.

Oman som har vänskapliga band med både USA och Iran, viket är ovanligt på den internationella arenan, har tidigare varit en viktig medlare mellan de två länderna som inte haft officiella diplomatiska förbindelser sedan 1980 och som befinner sig i en utdragen tvist över Irans omstridda kärnteknikprogram.

Västvärlden misstänker att den Islamiska republiken strävar efter att utveckla kärnvapen, anklagelser som iranska regimen förkastar. Det diplomatiska dödläget har lett till att västvärlden och FN infört hårda sanktioner mot Teheranregimen.

USA:s president Barack Obama och hans administration har sagt att Washington är öppen för direkta samtal med Iran för att lösa tvisten om landets kärnteknikprogram och andra oenigheter.

Västvärldens hyser nya naiva förhoppningar om att kunna nå en diploamtisk lösning med prästerskapet i Iran kring landets kärnteknikprogram, trots 10 år av resultatlösa samtal, sedan Hassan Rohani tog över som prästerskapets nya president den tredje augusti.

Hassan Rohani har pratat om att få ett slut på de internationella sanktionerna mot Iran utan att förklara vilka eftergifter regimen är redo att göra. Han har dock försvarat Irans rätt till att behålla sitt kärnteknik- och urananrikningsprogram samt framhållit i sina offentliga uttalande att principerna i Irans utrikespolitik inte kommer att förändras.

Internationella sanktioner samt straffåtgärder från USA och EU mot Iran har halverat landets livsviktiga oljeexport sedan 2011. Dessa har bidragit till att dramatiskt minska regimens inkomster och begränsat prästerskapets tillgång till utländskt valuta, i synnerhet dess tillgång till dollar.

”Man kan spekulera i att sultanen av Omans resa till Iran kan innebära att landet hädanefter i stället för att spela rollen som medlare i relationerna mellan Iran och Amerika, vill stå som värd för förhandlingar mellan dessa två länder”, skriver Reuters på söndagen genom att citera en iransk Mellanösternanalytiker, Qassem Mohebalis kommentarer i en av landets reformistiska tidningar Bahar.

Oman hjälpte till i frisläppandet av tre amerikanska vandrare som arresterades i Iran under 2011 samt i frigivningen av en iransk forskare som hölls i Kalifornien, anklagad för brott mot USA:s sanktioner detta år.

Iranska regimens utrikesminister Mohammad Javad Zarif försökte dock tona ned rapporterna om Qaboos besök i Iran och spekulationerna kring huruvida han har med sig ett budskap från Vita huset.

”Vi är inte medvetna om att sultanen av Oman ska ha med sig ett visst budskap för vårt land”, sade Zarif på söndagen till regimens nyhetsbyrå ISNA. ”Det är snarare de bilaterala förbindelserna och regionala frågor som står på dagordningen”, tillade regimens utrikesminister.

Under sina tre dagar i Iran kommer Qaboos att träffa regimens nya president Rohani, den högsta andlige ledaren, Ali Khamenei samt talmannen för regimens parlamentet Ali Larijani, enligt iranska regimens medier som rapporterar att iranska och omanska tjänstemän kommer även att diskutera ökat samarbete kring energifrågor.