Nukleärt, Nyheter

Obama sträcker ut vänskaplig hand mot Iran trots kongressens krav på skärpta sanktioner

En majoritet av amerikanska senatorer uppmanade USA:s president Barack Obama att öka trycket på Iran över dess omtvistade kärnenergiprogram genom att skärpa sanktionerna och ånyo beakta  möjligheten att använda militärmakt mot Iran samtidigt som man försöker hitta diplomatiska lösningar, rapporterar Reuters på måndagen från Washington.

Senatorernas uppmaning kom i ett brev till USA:s president på fredagen, den andra augusti, dagar innan iranska regimens nya president Hassan Rohani, som utropat sig själv till en moderat och lovat en mindre konfronterande utrikespolitik, tillträdde presidentposten.

”Vi måste vara beredda att agera och Iran måste se  att vi är beredda … Tills dess att vi ser en betydande avmattning av Irans kärntekniska verksamhet … anser vi att vår nation måste skärpa sanktionerna och öka trovärdigheten för vår möjlighet att använda militärmakt samtidigt som vi till fullo utforskar en diplomatisk lösning på vår tvist med Iran”, skrev 76 av USA:s 100 senatorer tillsammans i ett brev till president Barack Obama.

Brevet, som initierades av ordförandet för Senatens utrikesutskott Robert Menendez och fem andra senatorer från båda partierna, uppmanade USA:s president Barack Obama att kräva att Iran vidtar omedelbara åtgärder, bland annat steg mot att acceptera FN:s säkerhetsråds resolutioner som säger att landet måste avbryta anrikning av uran.

”Iran måste förstå att tiden för diplomati går mot sitt slut”, sade senatorerna i brevet.

USA:s representanthus röstade nyligen genom tuffare sanktioner mot Iran. Den nya sanktionslagen röstades genom med 400 röster för och 20 röster emot och syftar till att med hot om att försvaga Irans bräckliga ekonomi ytterligare förmå iranska regimen att inte utveckla kärnvapen.

De nya straffåtgärderna är en skärpning av nuvarande sanktioner och gäller de redan hårda begränsningarna av exporten från Irans olje-, bil- och gruvindustrier, rapporterade TT och Agence-France Presse (AFP) i onsdags.

Den nya sanktionslagen kommer upp i senaten i september för en omröstning men ser ut att kunna antas utan större problem.

Trots kongressledamöternas krav på att öka trycket på Iran sade Vita Huset i ett pressmeddelande på söndagen att ”president Rohanis inauguration utgör en möjlighet för Iran att agera snabbt för att lätta internationella samfundets djupa oro över Irans kärnteknikprogram … Om denna nya regering väljer att engagera sig sakligt och seriöst för att tillmötesgå sina internationella åtaganden och finna en fredlig lösning på denna fråga, kommer det att hitta en villig partner i USA.”

EU uppmanade Irans nye president, Hassan Rohani, på måndagen att göra ”snabba framsteg” för att besvara farhågorna över landets omtvistade kärnteknikprogram efter att han tillsynes tog en mer försonlig hållning, rapporterar Assoicated Press (AP).

”Vi noterar den nya presidentens ord”, sade Michael Mann, talesman för EU:s utrikespolitiske chef Catherine Ashton, som har lett världsmakternas förhandlingar med Teheran över dess kärnteknikprogram. ”Vi hoppas att den nya iranska regeringen är beredda på att göra snabba framsteg mot att besvara internationella frågor om landets kärnenergiprogram och arbeta konstruktivt med (P5+1-gruppens) förslag för att skapa förtroende”, sade Mann enligt AP.

Samtidigt rapporterar Reuters och TT på tisdagen att Hassan Rohani har i sin första presskonferens sedan han svurits in som president i helgen sagt att han är ”fast besluten om att lösa konflikten med väst om Teherans kärnenergiprogram”  och är ”redo att påbörja förhandlingar om frågan.”