Nyheter

Iran kan inte betala till Världsbanken

Iran har inte betalat amorteringar på sina lån till Världsbanken för mer än sex månader, sade banken på torsdagen.

Det är ytterligare ett tecken på de påfrestningarna på den sanktioner-drabbade iranska ekonomin.

På grund av en dålig finanspolitik och västerländska ekonomiska sanktioner över landets omtvistade kärnenergiprogram har Iran drabbats av stigande priser och hög arbetslöshet under det senaste året.

Världsbanken sa att Irans lån får oreglerad status, eftersom den måste göras när ett land inte har betalat av delar av sin skuld för mer än ett halvår. Iran är skyldig banken 697 000 000 dollar varav 79 000 000 dollar var försenad.

Beteckningen från Världsbanken betyder att Iran kan få det ännu svårare att få pengar från kommersiella kreditgivare.

Iran kommer också att vara oberättigad till några nya fonder från Världsbanken, trots att landet inte har lånat från banken sedan 2005 och har inga pågående program hos Världsbanken.