Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran motsätter sig besök från FN:s särskilde MR-rapportör

En högt uppsatt tjänsteman för prästerskapet säger att ”Iran motsätter sig alla besök från FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, till landet på grund av hans ”grundlösa” rapporter mot den Islamiska republiken.

Mohammad Javad Larijani, chef för iranska regimens högsta råd för ”mänskliga rättigheter” och rådgivare till högsta andlige ledaren, Ali khamenei, sade att Shaheeds rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i den Islamiska republiken bygger på ”Irankritiska webbplatser och är därmed ogiltig”, skriver regimens engelskspråkiga tv-kanal, PressTV på sin hemsida på söndagen.

I sin senaste rapport i mars rapporterade Shaheed att iranska regimen har ökat antalet avrättningar av fångar i landet inklusive offentliga avrättningar och avrättningar av ungdomar. Han uttryckte även oro för att regimen också har intensifierat arresteringar av oliktänkande som ofta torteras och misshandlas i fängelser, ibland till döds, i avsikt att tvinga fram erkännande som sedan används som bevis mot dem under deras rättegång.

Larijani sade att Shaheeds rapport i mars var professionellt ”bristfällig” och tillade att FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran anger rena påståenden som referenser.

Shaheed citerar personer som talar på villkor av anonymitet sade Larijani och tillade att ”bara påståenden som bär tecken på redlighet och giltighet kan undersökas.”

Dr Ahmad Shaheed, tidigare utrikesminister för Maldiverna, utsågs i juni av FN att utreda kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran vilket ledde till hård kritik från regimen i Teheran.

Prästerskapet menar att landet är ”det mest demokratiska i världen och att det inte finns några ”politiska fångar” eller ”människorättskränkningar” i landet och avfärdar  Ahmed Shaheeds rapporter som politisk motiverade och grundlösa.