Ekonomi, Nyheter

Sanktioner sänkte Irans oljeexport till det lägsta i decennier

Västerländska sanktioner sänkte Irans oljeexport till det lägsta i årtionden, enligt källor inom industrin och information från tankfartygs transportdata.

Råoljetransporten har sjunkit till 700 000 fat per dag (BPD) visar siffror från förra månaden, vilket är ungefär en tredjedel av Irans oljeexport innan den nuvarande omgången av sanktioner infördes, rapporterar Reuters. Amerikanska och europeiska sanktioner riktade mot iranska regimens oljeindustri har redan mer än halverat landets transporter. Det i sin tur kostar Iran miljarder dollar i intäkter. Iran exporterade 2,2 miljoner fat olja per dag innan europeiska och amerikanska sanktioner trädde i kraft i 2012.

USA försöker nu pressa oljetransporten från Iran ner till mindre än 500 000 fat per dag genom strängare sanktioner.

Landets asiatiska storkunder har sänkt sitt inköp av iransk olja i maj månad med cirka 12 procent i förhållande till april, enligt källor inom industrin.