Motståndsrörelsen, Nyheter

NGOs kräver FN-åtgärder för att skydda invånarna i Camp Liberty

Fyra icke-statliga organisationer (NGOs) med rådgivningsstatus vid FN:s råd för mänskliga rättigheter uppmanade rådet i ett gemensamt skriftligt uttalande att vidta omedelbara nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för de asylsökande i Camp Liberty i Irak, som även är medlemmar av den iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin.

France Liberté, the Women’s Human Rights International Association (WHRIA) and the Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples

(MRAP) lämnade in ett gemensamt skriftligt uttalande den 27 maj till FN:s råd för mänskliga rättigheter där de uppmanade rådet att stödja lägerinvånarnas krav på att få återvända till deras tidigare hem, Camp Ashraf, efter att deras nuvarande hem i Camp Liberty utsattes för två missilattacker tidigare i år vilka krävde nio liv och tiotals blev allvarligt skadade.

Dessa NGOs uppmanade även FN:s högkommissarie för flyktingar att, i enlighet med sin mandat, ta över ansvaret för Camp Liberty och de iranska asylsökande som är bosatta i detta läger och i Camp Ashraf.