Ekonomi, Nyheter

Total ska åtalas för att ha mutat Iran

Frankrikes åklagarmyndigheter rekommenderade på onsdagen att Christophe de Margerie, den franska oljejätten TOTAL:s ordförande och verkställande direktör, ska ställas inför rätta i Paris för korruption och förskingring relaterade till bolagets affärer med Iran som sträcker sig ända tillbaka till 1990-talet.

Åklagaren i Paris sade att han även rekommenderar att TOTAL ska lagföras i en separat rättegång, vid sidan av åtalet mot dess vd. Enligt fransk lag kan åklagare åtala företag och inte bara privatpersoner.

TOTAL sade att bolaget och dess vd, de Margerie, har agerat i enighet med gällande fransk lag. Beslutet att lagföra bolaget och dess vd är nu i händerna på den domare som ansvarar för utredningen.

Den franska undersökningen om TOTAL:s verksamhet i Iran är en del av en samordnad rättslig åtgärd med amerikanska justitiedepartementet och amerikanska myndigheten, Securities and Exchange Commission (SCE) som på onsdagen ålade franska oljebolaget att betala sammanlagt 398 miljoner dollar i böter för anklagelser om korruption och mutor i samband med oljebolagets affärer med Iran.

TOTAL har gått med på att betala böterna. ”Denna uppgörelse, vars resultat är sedvanlig i USA, tillåter oss att sätta stopp för denna utredning”, sade Patrick de la Chevardière chef för TOTAL:s finansieringskontor.

Som en del av överenskommelsen med amerikanska justitiedepartementet gick bolaget även med på att anlita en extern advokat som ska övervaka bolagets efterlevnad av antikorruptionslagar samt att utreda bolagets interna mekanismer för att reda ut korrupta betalningar.

Efter tre år kommer justitiedepartementet att släppa åtalet mot oljejätten om åklagare är nöjda med TOTAL:s ansträngningar för att förhindra korruption.

I mitten av 2000-talet började franska åklagare granska TOTAL för en serie eventuellt olagliga betalningar till iranska tjänstemän för att säkra oljekontrakt i landet. 2007, endast några månader efter att de Margerie utsågs till ny vd för TOTAL, förhördes han under 48 timmar av fransk polis i samband med en utredning om huruvida oljebolaget hade betalat mutor för att vinna kontrakt i Iran.

TOTAL, som var det första utländska bolaget att återuppta sina affärer med oljerika Iran efter att prästerskapet usurperade makten i landet 1979. säger att alla betalningar från bolaget har varit lagliga.