Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranska regimen ökar förtrycket inför presidentvalet

Prästerskapets regim har inlett ett offentligt tillslag mot oliktänkande inför nästa månads presidentval. Allt fler aktivister och förkämpar kallas till förhör, arresteras och avrättas anklagade för spioneri för främmande stater eller för Moharbeh (krigföring mot Gud). Politiska fångar i några av landets mest ökända fängelser har fått sina permission eller besökstider indragna, vissa har överförts till isoleringscell.

Människorättsaktivister i landet, som talade med FFFI på villkor av anonymitet, säger att statlig repression har  intensifierats inför presidentvalet den 14 juni p.g.a.  myndigheternas oro för en upprepning av de landsomfattande  protesterna mot regimen som följde valet 2009.

En studie visar att det finns minst 2600 samvetsfångar i landet, bland dem hundratals oppositionsmedlemmar, aktivister, studenter, dussintals kvinnorättsaktivister, advokater, konstnärer, före detta politiker och många medlemmar av landets religiösa och etniska minoriteter.

Efter senaste valet 2009, då prästerskapet utsåg Mahmoud Ahmadinejad som landets president för en andra mandatperiod, genomförde regimens säkerhetsstyrkor och underrättelseministerrum massarresteringar av tusentals aktivister på gatorna, enbart för att de hade protesterat mot det riggade valresultatet. Dussintals demonstranter dödades när iranska regimens repressiva organ försökte krossa de folkliga protesterna. Landets universitet var särskilda måltavlor för regimens brutala kväsning.

Minst 391 studenter, 90 lärare och professorer, 65 författare, poeter och filmskapare, 20 advokater och 131 identifierade journalister eller bloggare sitter fortfarande i regimens fängelser. Därtill inväntar 1900 fångar på att antigen dömas för  ett brott eller sitter frihetsberövade utan formella anklagelser om brott.

De flesta av de arresterade är dömda för godtyckliga anklagelser och påhittade brott som att ha agerat mot nationens säkerhet eller propaganda mot regimen. I majoriteten av fallen har de anklagade nekats adekvat juridisk representation ellerr försvar.

Man bör dessutom komma ihåg att denna skrämmande statistik är baserade på kända och rapporterade fall och att det finns ett stort mörkertal, i synnerhet antalet avrättningar.

Allteftersom prästerskapets regisserade presidentval kommer närmare ökar myndigheternas oro för en upprepning av 2009 års folkliga protester.

Regimens kväsning är inte bara begränsade till aktvister utan drabbar även Irans religiösa och etniska minoriteter. Minst 572 kurder, 203 araber, 192 Azerier, 240 Bahaier, 13 Balouchier, 40 kristna, 98 Sufier, två Zarathustrier och en jude sitter idag frihetsberövade visar en studie som sammanställt kända fall.

Brittiska tidningen The Guardian har lanserat en databas över samvetsfångar i regimens fängelser. Databasen visar dock endast detaljer för 870 fångar vars identitet och förhållanden är dokumenterade och klart. De flesta Iranexperter och människorättsaktivister är överens om att ju närmare valet kommer desto mer påtagliga fall om nya arresteringar av aktivister under olika förevändningar kommer att rapporteras in till databasen.

Anita Hunt, en forskare som har fokuserat på att dokumentera arresteringar av iranska aktivister och spåra deras situation sedan 2009 säger till The Guardian att, ”det finns en tendens om att anta att protesterna är begränsade till utbildade, medelklass ungdomar, men listan [av fångar i databasen] vittnar om en annan historia. För mig är detta ett bevis för att det som hände under 2009 var verkligen ett folkligt uppror med deltagare från många olika samhällssektorer i Iran.

”[Folkets] missnöjesyttringar har kvästs av konstant systematiskt förtryck, men så länge vi minns dessa fångar har det inte tystats. Bakom siffror och statistik finns tusentals historier om verkliga människors varaktiga fysiska och psykiska tortyr och åtskilliga fall av bortförande”, tillade Anita Hunt.

Till The Guardian databas