Ekonomi, Nukleärt, Nyheter

Iran expanderar sin kärnteknologi

Iran fortsätter att installera fler moderna centrifuger för urananrikning vid sin anläggning i Natanz, enligt en rapport publicerad av FN:s atomenergiorgan IAEA.

Iran har installerat nästan 700 av den nya generationens centrifuger sedan årsskiftet som visar en ökning med 100 nya sedan mitten av april.

Iran planerar att skaffa 3 000 centrifuger vid anläggningen Natanz.

Samtidig tar USA till ytterligare sanktionsåtgärder för att lamslå landets ekonomi.

Kongressen utrikesutskottet godkände på onsdag en lag som skulle införa ännu hårdare ekonomiska sanktioner mot Teheran. Propositionen syftar till att ytterligare bromsa Irans oljeexport, begränsa Teherans tillgång till utländska valutareserven och utöka listan över svartlistade iranska företag.

Omvärlden fruktar Irans intentioner med urananrikning och misstänker att målet kan vara höganrikat uran för kärnstridsspetsar. Iran hävdar att uranet endast är ämnat för civilt bruk.