Nyheter

Väktarrådet planerar att utesluta Rafsanjani och Mashaei från valet

Iranska valets tillsyningsmän, väktarrådet, sade på måndagen att de kommer att stoppa de kandidater som är fysisk svaga från att delta i nästa månads presidentval, rapporterar Associated Press (AP) från Teheran.

Abbas Ali Kadkhodaei, talesman för väktarrådet, sade att rådet inte kommer att godkänna kandidater som är begränsade i sin fysiska förmåga.
”En person som endast kan arbeta några timmar om dagen, kan naturligtvis inte godkännas”, sade Kadkhodaei som citeras av regimens nyhetsbyrå Mehr, en nyhetsbyrå under underrättelseministeriets kontroll, på måndagen.

Han ville inte nämna någon av kandidaterna, men uttalandet var en tydlig hänvisning till Rafsanjani.

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, 78, prästerskapets tidigare president och en av regimens grundpelare, registrerade nyligen sin kandidatur för sommarens presidentval.

Regimens högsta andlige ledare, Ali Khamenei, och hans hårdföra fraktion ser Rafsanjanis kandidatur som ett hot mot högsta andlige ledares auktoritet och ställning eftersom Rafsanjani som president skulle gör allt i sin makt och använda presidentämbetet för att spela ut den högsta andlige ledaren i syfte att rädda sin eget skinn.

Rafsanjani har fortfarande en viktig maktställning inom prästerskapets etablissemang och det är i stort sätt omöjligt för väktarrådet att avfärda hans kandidatur som olämpligt med motiveringen att han inte är trogen systemet med prästmännens absoluta styre (Velayat-e Faqih).

Rafsanjani är en av grundarna av den islamiska revolutionen som förde prästmännen till makten i 19979. Han har sedan den Islamiska republikens födelse bevisligen varit en av de mest lojala mot systemet.

Han är dessutom den som gjorde att Khamenei utsågs till högsta andlige ledare över en natt efter Khomeinis död (prästerskapets grundare) och har vid flera tillfällen räddat prästerskapets envälde kvar vid makten, i vissa fall på egen personlig bekostnad. Därför om Rafsanjani skulle ses som olämpligt av väktarrådet blir det omöjligt för rådet att motivera andra kandidaters lämplighet mot bakgrund av Rafsanjanis meriter och ställning.

Den högsta andlige ledaren, Khamenei, försöker nu genom sina allierade och ombud hitta olika förevändningar för att kunna rättfärdiga en diskvalificering av Rafsanjani.

Det finns också omfattande spekulationer i iranska medier att Esfandiar Rahim Mashaei, president Mahmoud Ahmadinejads nära förtrogne, kommer att spärras från att köras.

Den hårdföra fraktionen nära Khamenei anklagar Mashaei för att vara ledare för en ”avvikande ström” som syftar till att undergräva prästerskapets islamiska styre och äventyra hela systemet med prästmännens absoluta styre (Velayat-e Faqih). Vissa kritiker har även gått så lång att de hävdar att han har använt någons lags svarttrolleri för att dimma Ahmadinejads sinne.

Mer än 100 ledamöter i prästerskapets parlament har krävt att väktarrådet utsluter både Rafsanjani och Mashaei från valet.

Med tanke på Mashaeis roll i en rörig maktkamp mellan Ahmadinejad och prästerskapets yttersta maktskikt kommer han sannolikt att diskvalificeras, men Rafsanjani ses som alltför respekterat för att uteslutas från kommande presidentvalet.

Rådet väntas släppa sin lista över de godkända kandidaterna på tisdagen.