Artikel

Presidentsval och avrättningar

mortazaOrden i rubriken ovan ska inte ha något samband med varandra men i dagens Iran gör dem det. Den Iranska diktaturregimen avrättade 23 fångar under förra veckan, nio av dem avrättades under en och samma dag i staden Kerman och Zahedan.

Mellan den 21 februari och 4 mars avrättades drygt 82 fångar av den Iranska regimen. Majoriteten av fångarna sitter i fångeskap under de värsta förhållanden med tortyr och misshandel och till sist avrättning som följd. En annan sorts av förtryck är arresteringar av ungdomar som pågår i de stora städerna i Iran där t.ex. 210 arresteringar av ungdomar gjordes i Ahvaz i södra Iran den senaste månaden. Frågan är, varför avrättas fångarna inför folket, mitt på dagen och på en öppen gata?

De interna stridigheterna mellan Iranska regimens olika fraktioner och deras rädsla av att bli avslöjade för fusket och folkets uppror mot regimen gör att makthavarna trycker ner folket genom fler arresteringar och avrättningar. Den barbariska regimen har gått för långt och inte bara för det Iranska folket. Omvärlden har börjat tröttnat på det hotfulla kärntekniska programmet som är en fara för hela mänskligheten.

Enligt International Federation of Journalists (IFJ) med över 600 000 journalister världen över har Iran minst fängslat 24 journalister. Enligt pressfrihet och självklara mänskliga rättigheter ligger Iran på plats 191 av 195 länder som kollats enligt Freedom-House. Slutgiltiga lösningen för att stabilisera området är ett regimskifte inifrån genom det Iranska folket och den största oppositionen PMOI och inte med kohandel och eftergifter.

Morteza Sadeghi

0733 171874