Nyheter

Iranska regimens kris inför stundande presidentval går i en ny fas

Iranska regimens interna stridigheter går nu in i en ny fas efter att både Ali Akbar Rafsanjani och Rahim Mashaei registrerade sina kandidatur till prästerskapets presidentval precis innan den utsatta tidsfristen lördagen den 11 maj.

Fraktionen nära högsta andlige ledaren, Khamenei, har under de senaste månaderna gått till verbal attack mot både Rafsanjani och Rahim Mashaei och hotat dem med olika former av repressalier i syfte att avskräcka dem från att ställa upp i det skådespeleri som benämns presidentval.

Hoten mot Rafsanjani och Rahim Mashaei har framförts genom olika nyhetsorgan knutna till Khameneis fraktion men framförallt av dagstidningen Keyhan vars chefredaktör, Hossein Shariatmadari, som är utsedd av högsta andlige ledaren Khamenei.

Shariatmadari har använt tidningens ledarsida för sina attacker mot Rafsanjani och Mashaeis främsta anhängare prästerskapets nuvarande president Ahmadinejad och anklagat dem för att samarbeta med ”prästerskapets fiender” samt sätta hela systemet i fara genom att utmana den högsta andlige ledarens auktoritet.

Därtill har ledamöter i iranska regimens parlament som är allierade med högsta andlige ledarens fraktion stämt in i attackerna och anklagat Ahamdinejad för att bryta mot konstitutionen genom att  utnyttja den verkställande organets ämbete och hela dess resurser för att stödja och cementera Rahim Mashaeis kandidatur.

Rafsanjani har dessutom under senare tid attackerats från högt uppsatta tjänstemän inom Bassj-milisen och befälhavare för Revolutionsgardet vilka anklagar honom för att ha samarbetat med krafter som vill störta regimen (den iranska oppositionen Folkets mojahedin, FFFI:s anmärkning) samt för att underblåsa och stödja de landsomfattande protesterna som hotade hela regimen i sommaren 2009 efter att Ahmadinejad valdes om till president trots anklagelser om omfattande fusk.

Rafsanjanis dotter och son har under det senaste året arresterats av regimens säkerhetsorgan under samma anklagelser. Hans dotter, Faezeh, avtjänar nu ett sex månaders fängelsestraff och en av hans söner, Mehdi, är frigiven mot borgen i väntan på sin rättegång.

Kritikerna menar att Rafsanjani är idag en obetydlig faktor i dagens politik  och han gör bäst i att dra sig tillbaka nu när han är nästan 80 år gammal.

Rafsanjani i sin tur har gått ut offentligt och sagt att Khamenei var en okänd prästman på landsbygden innan han tog honom under sina vingar och såg till att Khamenei över en natt valdes till prästerskapets högsta andlige ledare efter Khomeinis död.

I och med att registreringstiden löpte ut på lördagen börjar nu prästerskapets väktarråd sin   granskningsprocess för att godkänna vilka kandidater som får ställa upp i sken valet senare i sommar.

Väktarrådet består av sex prästmän som utses direkt av högsta andlige ledare och sex så kallade jurister som utses indirekt av högsta andlige ledaren. Väktarrådet granskar bland annat kandidaternas hängivenhet mot systemet med prästerskapets absoluta styre samt deras lojalitet mot den Islamiska republikens ledare, Ali Khamenei.

Många experter är överens om att Rafsanjanis och Mashaeis tillkännagivande av sina kandidatur kommer att skapa betydande problem för den högsta andlige ledaren och fördjupa dagens kris då väktarrådet nu måste ta en officiell ställning. Det är oklart hur väktarrådet kommer att agera men  mot bakgrund av den senaste tidens händelser är det svårt att föreställa sig att båda dessa kandidater ska godkännas.

Det i sin tur väcker farhågor bland prästerskapets ledare om hur Rafsanjani men framförallt Ahmadinejad kommer att reagera mot ett sådant beslut. Dock det som är klart är att de inte kommer att ge sig utan en kamp även om en utdragen strid om makten riskerar att hota och underminera den högsta andlige ledarens ställning och hans auktoritet.