Mänskliga Rättigheter, Nyheter

16 avrättningar i Iran under den gångna veckan

Sammanlagt 16 personer har avrättats under de senaste dagarna i fängelser i städerna Kerman, Kermanshah, Oromyie och Zahedan visar uppgifter som kommit in till FFFI vilka är baserade på tillkännagivanden från iranska regimens myndigheter.

Fyra av dessa avrättningar verkställdes i fredags genom hängning på fängelseområdet i staden Kerman.

Tre avrättningar ägde rum i staden Oromyie i onsdags samtidigt som iranska regimens åklagarmyndigheter i staden Kermanshah tillkännagav i ett uttalande att fyra personer hade avrättats genom hängning under fredagen. Två av de avrättade var kvinnor enligt samma uttalande.

Samtliga 11 personer avrättades för narkotika relaterade brott.

Nya uppgifter till FFFI gör dessutom gällande att det nu är bekräftad att fem personer avrättades i hemlighet vid fängelset i staden Zahedan den 20 april. Två av dessa var enligt uppgifterna afghanska medborgare. De fem avrättade är identifierade som Jafar Sardashti, Abdolghani Gorgi, Abbas Karimi,  Kashmir Alizehi (afghansk medborgare) samt Eghbal Shahbakhsh (afghansk medborgare).

Iranska regimen har avstått från att offentliggöra dessa avrättningar och genomfört dessa i hemlighet av rädsla för afghanska regeringens kraftiga protester mot avrättning av afghanska medborgare i Iran.