Nukleärt, Nyheter

Världsmakterna: Nordkorea och Iran allvarliga hot mot ickespridning av kärnvapen

FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar säger att Nordkorea och Iran utgör ”allvarliga utmaningar” för världens viktigaste pakt om att förhindra spridning av kärnvapen, rapporterar Associated Press (AP) från Genève på fredagen.

Ett gemensamt uttalande från Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och USA kräver också en kärnvapenfri zon i Mellanöstern, där Iran har nära relationer till Ryssland, tillägger AP.

Fredagens uttalandet kommer efter två veckor av samtal i Genève om icke-spridningsavtalet som trädde i kraft den 5 mars 1970 och som har undertecknats av 190 länder. Nordkorea och Iran deltog inte i samtalen då de inte är medlemmar.

Icke-spridningsavtalet, officiellt kallade ”fördraget om ickespridning av kärnvapen” är ett fördrag som skrevs på i New York 1968, för att hindra spridningen av kärnvapen, enligt Wikipedia.Iran har undertecknat icke-spridningsavtalet och anser att föredraget ger landet rätt att anrika uran. Men de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har i sex på varandra följande resolutioner krävt att iranska regimen upphör med sitt anrikningsprogram.

Man menar att Iran har missbrukat sin rätt till fredlig urananrikning som undertecknare av icke-spridningsavtalet eftersom iranska regimen bedrev ett hemligt kärnteknik- och urananrikningsprogram som blev offentligt först efter att Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) avslöjade programmet i 2002.