Nukleärt, Nyheter

Iransamtal i Almaty har kört fast

De nya förhandlingarna i Almaty i Kazakstan mellan Iran och P5+1-gruppen, de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, kring iranska regimens omstridda urananrikningsprogram har redan stöt på problem strax efter att samtalen inleddes på fredag.

Iranska regimen misslyckades med att leverera ”ett tydligt och konkret svar” på P5+1-gruppens senaste erbjudande och erbjöd istället en ”omarbetning” av förslaget precis som man gjorde förra året vid förhandlingen i Moskva som fick brytas upp i oenighet, sade en diplomat till Associated Press (AP).

Iranska regimen kräver internationellt erkännande av sin rätt till avancerad kärnteknik, men andra länder är oroliga för att prästerskapets regim vill missbruka denna expertis för att tillverka kärnvapen. Världsmakterna menar dessutom att iranska regimen har i princip avsagt sig denna rättighet eftersom den inte meddelade Internationella atomenergiorganet om att landet har ett pågående urananrikningsprogram. Detta har lett till sex olika resolutioner i FN:s säkerhetsråd med stöd av både Kina och Ryssland vilka kräver att iranska regimen stoppar hela sitt urananrikningsprogram.

Iranska regimens urananrikningsprogram och dess hemliga anläggningar i Natanz, Arak och Fordow avslöjade i 2002 och framåt av iranska oppositionsgrupperna Folkets mojahedin och Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

”Iranska regimen har för avsikt att vinna tid genom förhandlingarna för att kunna fullborda utvecklingen av kärnvapen. Mötena i Almaty idag och på lördagen kommer i bästa fall att uppnå en överenskommelse om en ny förhandlingsrunda, precis som fallet har varit under de tidigare samtalen i Bagdad och Moskva säger Mojtaba Ghotbi, FFFI:s viceordförande.

Mojtaba Ghotbi tillägger ”men efter 10 år av resultatlösa förhandlingar borde västvärlden ha förstått att det är dags att ge upp den skamliga eftergiftspolitiken gentemot Iran och istället stödja iranska folket och de krafter som strävar efter en demokratisk förändring i Iran. Det är det ända tänkbara lösningen för att reducera kärnvapenhotet från Iran.”