Iranier i Sverige, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Migrationsverkets omoralisk arbetsmetod strider mot principen om non-refoulement

Metro rapporterade i sin fredagsupplaga om hur en iransk kvinna, som hade sökt skydd i Sverige från förföljelse i Iran, blivit arresterad av polisen efter att Migrationsverket lurat henne till myndigheten för att prata om hennes ärende och uppehållstillstånd.

När hon kom till Migrationsverket var inte ens något möte planerat. Hon möttes av poliser som körde henne direkt till förvar för att därefter utvisa henne till Iran.  Det har nu gått mer än 48 timmar sedan hon utvisades till Iran och sedan dess har ingen hört av henne, rapporterar Metro genom att citera Simas anhörige i Sverige.

Emma Persson, advokat på advokatbyrån Borgström och Bodström säger till Metro att hon inte förstår ”Migrationsverkets agerande”. Hon anser att de lockat kvinnan i en fälla, skriver Metro.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) är chockad över Migrationsverkets agerande och anser att det är högst omoraliskt att ”grilla fälla” för ett asylsökande som sökt skydd i Sverige för att sedan med hjälp av polis utvisa personen till den diktatur som denne söker skydd från.

Migrationsverket har bevisligen missat förra veckans rapporter från från FN:s generalsekreterare och FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran som uttryckte oro för den ökade avrättningstakten i Iran och som varnar för ett intensivare förtryck i landet.

Sedan att Migrationsverket väljer att tolka eller förvänta sig att en kvinna ska leva utan förföljelse i Iran är helt absurd, när kvinnor enligt prästerskapets konstitution inte ens kan eller får bestämma över sin egen klädsel. Detta är höjden av hyckleri och en förvanskning av verkligheten till fördel för prästerskapets könsapartheid.

Detta agerande strider också mot principen om non-refoulement i internationell rätt vilket ”innebär att en fördragsslutande stat inte får utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot ett område där dennes liv eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras eller religion, nationalitet, språk, sexuella läggning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, politisk åskådning eller minoritet eller där den asylsökande riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. Förbudet mot ”refoulement” avser inte bara åtgärder som leder till att utlänningen sänds till hemlandet utan även till områden där personen inte är skyddad mot risken för vidaresändning till hemlandet”.

Migrationsverkets agerande blir än mer tveksamt ur moraliskt, och kanske även ur juridiskt, perspektiv då chefen för iranska regimens rättsväsende är bland de över 70 av prästerskapets högt uppsatta tjänstemän som sedan ett år tillbaka finns med på EU:s sanktionslista för sin delaktighet i systematiska människorättskränkningar. Detta gör att det nu behövs en utförlig utredning från riksdagen och regeringen kring det som har hänt.