Motståndsrörelsen, Nyheter

Iranska oppositionen tackar Albanien, betonar Liberty-invånarnas kollektiva säkerhet

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kunde rapportera på lördagen om att den albanska regeringen hade sagt att landet var redo att ta emot 210 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets Mojahedin som idag lever i en före detta amerikansk militärbas i Irak kallade Camp Liberty.

Associated Press (AP) rapporterade samma dag att tillkännagivandet kom ”på lördagen efter möte med USA:s biträdande assisterande utrikesminister Barbara Leaf, FN:s sändebud i Irak, Martin Kobler, och andra tjänstemän”.

Iranska motståndsrörelsen uttryckte sin tacksamhet gentemot den albanska regeringen och landets premiärminister, Berisha, för beslutet att acceptera 210 Liberty-invånare i Albanien på humanitära grunder, skriver Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) i ett pressmeddelande på söndagen.

Inför FN:s säkerhetsråds årliga möte om Irak, utnyttjar chefen för FN:s Irakmission, Martin Kobler, albanska regeringens goda avsikter för att maskera brott mot mänskligheten och öka pressen på lägerinvånarna samt avleda uppmärksamhet från den omedelbara och angelägna frågan om säkerhet vid Camp Liberty, varnar NCRI i pressmeddelandet.

NCRI betonade även att Albaniens beslut som Martin Kobler, försöker framställa som hans egen mirakellösning, är inget nytt.

Beslutet är en överenskommelse som man enades kring under den tidigare amerikanska utrikesministern, Hillary Clintons besök av Albaniens huvudstad Tirana i november 2012. Ambassadör Dan Fried (med ansvar för Ashraf-frågor i den tidigare administrationen) skrev den 22 november 2012 i detta avseende till representanten för Camp Ashraf- och Liberty-invånarna. Han skrev, ”som ni kanske har hört, har regeringen i Albanien bekräftat privat att den är redo att acceptera upp till 210 tidigare Ashraf-invånare för vidarebosättning. FN:s flyktingorgan (UNHCR) förbereder nu remitteringar till albanska regeringen och kan komma att kontakta ledarna i Camp Liberty för att diskutera detta.”

Företrädare för lägerinvånarna och NCRI besökte Tirana i början av detta år efter överenskommelsen med Albaniens regering om att ta emot 210 personer från Camp Liberty. De framförde önskemålet att fler invånare skulle accepteras och gav skriftlig försäkran till Albaniens regering om att iranska motståndsrörelsen skulle uppbära samtliga kostnader för alla de individer som man gemensamt kommer överens om att flytta, skriver NCRI i sitt pressmeddelande.

De lämnade dessutom över en lista till premiärministern Berisha över alla de individer som motståndsrörelsen ville snabbt skulle få flytta till landet. Samma personlista har skickats till UNHCR och de amerikanska myndigheterna vid upprepade tillfällen sedan december 2012, tillägger NCRI.

UNHCR har intervjuat över 2000 Liberty-invånare vid flera tillfällen och fastställande av deras flyktingstatus är klar, skriver NCRI i pressmeddelandet och betonar att efter raketattacken mot Camp Liberty den nionde februari handlar den akuta och omedelbara frågan om lägerinvånarnas kollektiva säkerhet och deras utsatta läge i Camp Liberty. Detta i synnerhet när det finns uttalade hot om ytterligare liknande attacker mot Camp Liberty.

Struan Stevenson, ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Irak skrev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon den 28 februari för att lösa den akuta frågan om invånarnas kollektiva säkerhet. Han sade att ”det finns bara två tänkbara lösningar, antingen bör  alla lägerinvånare, utan undantag, tillfälligt förflyttas till USA eller Europa, eller återföras till Camp Ashraf så att de därifrån kan bosätta sig vidare i tredje länder.

Efter att den åttonde lägerinvånaren i Camp Liberty avled den 13 mars till följd av de skador han ådragit sig under raketattacken den nionde februari, skrev mer än 3000 av lägerinvånarna ett gemensamt brev till FN:s generalsekreterare  den 16 mars, skriver NCRI i sitt pressmeddelande.

”Trettiofem dagar efter missilattacken mot Camp Liberty och medan iranska regimen, dess bundsförvanter och lakejer i Irak fortsätter att hota med framtida attacker mot Liberty, förhalar irakiska regeringen de minst skyddsåtgärderna i lägret. Den har inte tillåtit en enda T-vägg (T-format betongvägg) att vara kvar in i lägret. Likaså stoppar den införsel av våra skyddsvästar och skyddshjälmar från Ashraf”, skriver invånarna i det gemensamma brevet.

”En månad efter attacken har vi upprepat gång på gång att ett skyndsamt säkerställande av säkerhet är vår mest brådskande fråga. Fortsättning av intervjuer i Camp Liberty och den mycket långsamma metoden för vidarebosättning, som är förenligt med iranska regimens vilja, är ingen lösningen på den viktiga frågan om vår kollektiva säkerhet”, skrev lägerinvånarna i sitt brev.

Med hänsyn till förslaget om att flytta en mindre del av Liberty-invånarna till Albanien, skrev invånarna, ”varje rättvist samvete håller med om att det i själva verket ökar farorna för den breda majoriteten som kommer att bli kvar i Camp Liberty under en lång period. Detta maskar sanningen och ger en felaktig bild som om att allt är normalt och ärenden bedrivs i rätt riktning. Ingen av oss accepterar denna vanhedrande attityd som i fara sätter de andras liv.”

”Vår omedelbara säkerhet kan garanteras genom en snabb förflyttning av oss alla till USA om än tillfälligt. Den amerikanska regeringen har tecknat avtal med var och en av oss och i gengäld för att vi lämnade över våra vapen åtog sig ansvaret att skydd oss fram till en slutgiltig lösning på vår situation. Amerikanska utrikesdepartementet upprepade i sitt uttalande av 29 augusti 2012 amerikanska regeringens engagemang för invånarnas ”säkerhet och trygghet under hela processen för deras vidarebosättning utanför Irak”, skrev invånarna i sitt gemensamma brev till FN:s högsta chef.

Invånarna tillade i sitt brev, ”den enda lösningen är annars vår omedelbara återvändande till Camp Ashraf som är relativ säkrare eftersom det är 80 gånger större än Liberty med etablerade byggnader samt är utrustade med bunkrar som vi själva har byggt. En förorenad miljö och den extremt hälsovådliga situationen i Camp Liberty på grund av bristande avloppssystem, avloppstankar som översvämmar, utbrott av smittsamma sjukdomar samt medicinsk belägring och kriser fördubblar behovet av att flytta invånarna till Camp Ashraf. Fastställande av flyktingstatus och vidarebosättning i tredje länder, som är täckt i blod och har blivit omöjligt från Camp Liberty, kan fortsätta i Camp Ashraf.”