Engagemang, Nyheter

Internationella kvinnodagen firades i Paris

Lördag den nionde mars firades internationella kvinnodagen vid en internationell konferens i Paris arrangerad av Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

I denna konferens deltog flertal politiska, sociala och kulturella kvinnliga dignitärer, tillsammans med kvinnorättsaktivister från 40-tal länder, däribland från hela Europa, USA och Kanada men även från de flesta av de islamiska länderna (inklusive Egypten, Tunisien, Syrien, Saudiarabien, Jemen, Afghanistan, Jordanien, Palestina, Mauretanien, Marocko, Algeriet, Irak).

En delegation från Iranska Kvinnoförbundet i Sverige, IKSS, representerade FFFI:s närvaro vid konferensen.

Rita Süssmuth (tidigare talman för den tyska förbundsdagen), Michèle Alliot-Marie, (f.d. fransk utrikes- och försvarsminister), Ingrid Betancourt (tidigare presidentkandidat i Colombia), Frances Townsend (f.d. rådgivare till Vita Huset i inrikessäkerhetsfrågor), Linda Chavez (tidigare Vita husets chef för offentliga förbindelser), Tasha de Vasconcelos (EU:s humanitära ambassadör), Aude de Thuin, (grundare av International Women’s Forum), Cynthia Fleury (fransk filosof), och även parlamentariska delegationer från Italien, Spanien, Belgien, Europaparlamentet, Danmark, Egypten, Jordanien, Palestina och Polen var bland deltagare och talare i denna konferens.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, konferensens huvudtalare, uppmärksammade i sitt tal den nuvarande situationen för över 3000 av iranska motståndsrörelsens medlemmar i Camp Liberty och Camp Ashraf, där ibland 1000 kvinnor, och sade: ”Över 3 000 Ashraf-invånare efter en påtvingad omlokalisering står återigen inför hotet om en humanitär katastrof i ”Liberty-fängelset”.

”FN och i synnerhet generalsekreterarens särskilda representant, fortsätter trots sin katastrofala och oansvariga inställning till massakern den nionde februari, att backa upp prästerskapets marionettregering i Irak. Detta är samtidigt som den aktuella frågan om Liberty-invånarnas säkerhet står obesvarad och det har fortfarande inte tagits några åtgärder”, tillade hon.

Rajavi manade kvinnorätts- och människorättsaktivister att uppmana FN, amerikanska regeringen och FN:s säkerhetsråd att ta sitt ansvar och att genast upprätta en granskningskommission för att utreda och lagföra de ansvariga för den blodiga attacken mot invånarna i Camp Liberty, den nionde februari.

Deltagarna i konferensen krävde även att FN utser ett nytt opartiskt sändebud för Ashraf-frågan samt vidtar skyndsamma åtgärder för att flytta tillbaka Liberty-invånarna till Camp Ahraf eller  till USA och därifrån till andra länder i avsikt att garantera deras säkerhet.

Konferensen krävde även att Martin Kobler, chef för FN:s Irakmission (UNAMI), ska avgå omedelbart och att FN genast skulle utreda hans lömska agerande mot invånarna i Camp Liberty och Camp Ashraf med uppenbara tjänstefel samt förvanskning av verkligheten och Camp Libertys verkliga levnadsstandard.

Konferens hyllade även iranska kvinnornas långa kamp för frihet och jämställdhet och hedrade minnet av de kvinnor som offrat sina liv i kampen mot prästerskapets kvinnofientliga envälde för en bättre framtid för kvinnorna i Iran.