Nukleärt, Nyheter

Stormakterna kräver snabba och konkreta resultat i atomförhandlingar med Iran

Iran behöver ta det första steget för att bevisa att dess kärnteknikprogram är för energiproduktion och inte syftar till att framställa kärnvapen. Det sade EU:s utrikespolitiske talesman Michael Mann på måndagen, enligt Bloomberg News.

”Bollen förblir på Irans planhalva för att ta ett första förtroendebyggande steg som kan försäkra internationella samfundet om det faktum att Irans kärnteknikprogram är endast till för fredliga syften”, sade Michael Mann och tillade att förra veckans reviderade förslag från 5+1-gruppen till Iran utgör en ”konstruktiv grund” för diskussioner.

”Vad vi behöver är att Iran tar den positiva respons som de uppenbarligen visade ett steg vidare och förvandlar det till konkret agerande”, sade han.

Separat sade diplomater att Sverige försökte försvaga tonen i ett uttalande från EU om Irans kärnteknikprogram och att dess hållning försenade en överenskommelse om texten.

5+1-länderna uppmanade Iran i tisdags att gruppen förväntade sig konkreta steg i förhandlingar med Iran, som återupptogs efter åtta månaders uppehåll. Förhandlingarna syftar till att nå en diplomatisk överenskommelse med Iran om att landet stoppar sitt misstänksamma kärnteknikprogram och därmed avvärja hotet om ett nytt krig i Mellanöstern.

I ett gemensamt uttalande beskrev USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och Tyskland förra veckans samtal med Iran i staden Almaty, Kazakstan, som ”nyttigt” och sade att diplomati skulle aktivt fortsättas under de kommande månaderna.

Gruppen sa att den var ”djupt oroade över att Iran fortsätter att bedriva vissa kärntekniska verksamheter” i strid mot FN:s säkerhetsråds resolutioner, bland annat nya steg för att installera mer avancerade centrifuger för anrikning av uran.

Parterna ska träffas igen i början av april i Kazakstan för ytterligare en runda av diplomatiska diskussioner för att försöka överkomma år av dödläge i tvisten. Iran och 5+1-gruppen ska, innan samtalen i april, hålla förhandlingar på expertnivå i Istanbul senare denna månad.

”Vi söker konkreta resultat i denna diplomatiska process i ett tidigt skede”, sade Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien när det gäller dess separata förhandlingar med Iran om att få tillgång till militäranläggningen Parchin för att genomföra inspektioner.

”Vi bekräftar vår fortsatta stöd för en diplomatisk lösning på den iranska kärnvapenfrågan”, sade uttalandet från 5+1-grupen som lästes upp av brittiska ambassadören Susan le Jeune d’Allegeershecque i samband med IAEA:s årliga möte i Wien.

Uttalandet uppmanade Teheran att omedelbart ta ”konkreta steg” för att lätta IAEA:s oro om ”möjliga militära dimensioner” på landets kärnteknikprogram. Iran har i mer än fyra år förhalat FN:s förfrågan om att genomföra inspektioner på vissa misstänksamma platser.

Uttalandets relativt milda språk återspeglade en uppenbar kompromiss mellan de fyra västländerna å ena sidan och Ryssland och Kina å den andra.

Moskva och Peking har tidigare kritiserat västvärldens ensidiga sanktioner mot Teheran och har tenderat att vara mindre hård i sina offentliga uttalanden mot Iran. Västerländska diplomater sade att prioritet nu var att visa att stormakterna är eniga kring frågan om Irans kärnteknikprogram.

USA:s vicepresident Joe Biden som talade vid AIPAC:s (American Israel Public Affairs Committee) årliga konferens på måndagen sade att USA:s president Barack Obama inte bluffar om att använda militära medel för att stoppa Irans nukleära ambitioner om allt annat misslyckas. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som talade till konferensen via videolänk uppmanade till en ”trovärdig militärt hot” mot Teheran.

Iranska regimen förnekar västerländska och israeliska påståenden om att landet strävar efter att tillverka kärnvapen och säger att landets kärnenergiprogram är en helt fredlig projekt för att generera elektricitet.

Men iranska regimens vägran att tygla sina kärntekniska ambitioner som kan ha både militära och civila ändamål samt dess brist på fullständig öppenhet med FN:s inspektörer, har bemöts av allt hårdare amerikanska och europeiska sanktioner mot Iran som även är en av världens stora oljeproducenter.

Israel, som är övertygad om att iranska regimen försöker utveckla kärnvapen, verkar ha tröttnat på de utdragna och resultatlösa förhandlingarna och hotat med att slå till mot Irans kärnteknik anläggningar i förebyggande syfte om det anser att diplomati har misslyckats.

Iranska regimens representanter var optimistiska efter förra veckans samtal med världsmakterna i Kazakstan kring regimens kärnenergiprogram som resulterade endast i ännu en överenskommelse om att återträffas för nya samtal.

I Almaty erbjöd 5+1-guppen blygsamma ekonomiska sanktionslättnader i utbyte mot att Iran trappar ned sin mest känsliga kärntekniska verksamhet vid  den underjordiska anläggningen Fordo. Diplomater engagerade i samtalen gjorde dock klart att man förväntade sig inget omedelbart genombrott.

Världsmakternas uttalande i Wien sade att 5+1-gruppen ska ”bygga vidare på det användbara mötet” i den kazakiska staden ”för att under de kommande månaderna aktivt fullfölja en konstruktiv diplomatisk process på grundval av ömsesidighet och steg-för-steg-närmanden”.

Syftet är att återställa ”internationella samfundets förtroende för att Irans kärnenergiprogram har uteslutande fredliga syfte.”