Engagemang

Kvinnodagen för solidaritet med iranska kvinnor

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation och firas av kvinnogrupper över hela världen, men inte i Iran.

Den internationella kvinnodagen är berättelsen om vanliga kvinnor som har skapat historia: Kvinnors kamp i århundraden för att få delta i samhället på samma villkor som män.

I det gamla Grekland uppmanade Lysistrate till sexstrejk mot männen för att få slut på kriget.

Under den franska revolutionen ville kvinnorna i Paris ha ”frihet, jämlikhet och broderskap” och marscherade till Versailles för att kräva rösträtt.

I Iran har Kvinnorna varit de främsta offren för prästerskapets envälde under de senaste tre decennierna. De betraktas som en andra klassens medborgare i Irans nuvarande konstitution där lagarna bestäms utifrån prästerskapets medeltida ideologi. De döms till döden genom stening för äktenskapsbrott. Detta i ett rättssystem som präglas av ett köns-apartheidsystem där kvinnor systematiskt diskrimineras.

Nu är det iranska kvinnors tur att skapa historien om förändringar som med mod och beslutsamhet spelar en avgörande roll i utvecklingen av kvinnans rättigheter inte bara i Iran, utan också i det den islamiska världen.

Iranska kvinnosamfundet i Sverige gratulerar kvinnorna på den internationella kvinnodagen, den 8:e mars. Detta är en dag för att visa solidaritet och medkänsla för alla drabbade kvinnor, de som är förtryckta av män, de som aldrig haft chansen att uppleva jämlikhet. Men ännu viktigare är att tänka på alla kvinnor som inte har gett upp, och kämpar för sina rättigheter. Kvinnor som står emot förtryck och orättvisor.

Iranska Kvinnosamfundet i Sverige kommer tillsammans med många andra organisationer och personligheter att fira kvinnodagen i Paris för att skapa en enad röst mot den brutala, kvinnofientliga och könsmaktsordningen i Iran.

För mer information

Mail:

info@ikss.se

ikss20000@gmail.com