Mänskliga Rättigheter, Nyheter

82 avrättningar i Iran i mindre än två veckor

Iranska regimen har i mindre än två veckor, mellan 19 februari och tredje mars, avrättat 82 fångar i flera iranska städer, visar en sammanställning av regimens egna statistik. Det verkliga antalet misstänks vara betydligt högre då mörkertalet är stort och många dissidenter och regimkritiker avrättas i hemlighet eller dör under tortyr i prästerskapets olika fängelser.

Nedan följer sammanställningen som visar tid, plats (stad) och antalet avrättade fångar:

2013-02-19, Gohardast- och Ghezal-Hessar-fängelset, 20 fångar avrättade i två massavrättningar,

2013-02-19, Adelabad-fängelset i Shiraz, åtta fångar,

2013-02-19 Khorramabad, åtta fångar avrättade i grupp,

2013-02-22, Kerman, nio fångar,

2013-02-20, Kermanshah, Arak, Ahwaz, fem fångar,

2013-02-27, städerna Mashhad och Kashan, två fångar,

2013-02-28, Gachsaran i södra Khorrasan provinsen, fyra fångar,

2013-02-28, Nahbandan i södra Khorrasan provinsen, fyra fångar,

2013-02-28, Semnan-fängelset, en fånge,

2013-03-03, Miyaneh, två fångar,

Mellan 2013-02-22 och 2013-02-26

fem fångar i Mashhad,

tre fångar i Yazd (två bröder där ytterligare tre bröder i familjen står inför avrättning),

fyra fångar i Rasht,

tre fångar i Ghazvin,

två fångar i Oroumiyeh,

en fånge i Behbahan,

Mellan 2013-02-27 och 2013-03-01

två fångar i Sari.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) fördömer den nya vågen av avrättningar i landet i ett pressmeddelande, den femte mars, och kallar den för en barbarisk handling av en desperat regim.

Maryam Rajavi, NCRI:s valda president beskrev den barbariska och ökade trenden av godtyckliga avrättningar som ett bevis på prästerskapets svaghet, oro och rädsla för tilltagande folkliga uppror, särskilt inför eldfestivalen i Iran (som firas traditionsenligt den sista onsdagen i det persiska kalenderåret), enligt NCRI:s pressmeddelande.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och FN:s särskilda utredare för mänskliga rättigheter i Iran, Ahmed Shaheed offentliggjorde två separata rapporter i förra veckan i samband med de årliga mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève där de uttryckte sin starka oro över vad de kallade en påtaglig ökning och vanlig förekommande samt allvarliga missförhållanden i Iran.

”Generalsekreteraren är djupt oroad över rapporter om allt fler avrättningar, bland annat av ungdomsbrottslingar, offentliga avrättningar, amputations- och spöstraff, godtyckliga arresteringar och fängslanden, orättvisa rättegångar, tortyr och misshandel, samt stränga restriktioner riktade mot mediearbetare, människorättsförsvarare, advokater, oppositionens och religiösa minoriteters aktiviteter”, enligt Ban Ki-moons rapport.

”Den senaste tidens avrättningar som ofta sker offentligt eller i grupp sker under insyn av prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei. Man ska komma ihåg att politiska fångar avrättas ibland under förevändning av vanliga brott och dödsstraff tilldelas i de flesta fallen, även för vanliga brottslingar, efter orättvisa rättegångar där den anklagade berövas all juridiskt försvar. Dessa dödsstraff är i sig illegitima och orättvisa. Det är dags för Sverige och EU att bryta sina diplomatiska relationer med prästerskapet, om inte annat villkora dess fortsättning med ett omedelbart stopp på avrättningar i landet”, sade Massud Kiani, FFFI:s sekreterare.

”Detta har nu pågått i tre decennier med ett klart politiskt syfte ämnat att eliminera dissidenter, oppositionella och regimkritiker samt sprida skräck i samhället. Vi har även ett korrupt rättsväsende vars chef finns idag på EU:s sanktionslista för delaktighet i systematiska och grova människorättskränkningar. Därför anser Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) att det är rimligt att kräva från omvärlden och i synnerhet FN:s säkerhetsråd att ta upp iranska regimens systematiska MR-kränkningar och hänskjuta dessa till internationella domstolar så att de ansvariga kan lagföras och krävas på ansvar”, säger Mojtaba Ghotbi, FFFI:s viceordförande.