Ekonomi, Nyheter

Ericssons Iran-affärer oroar USA

Det svenska telekombolaget, Ericsson, hjälper iranska staten att begå brott mot mänskliga rättigheter med hjälp av sin teknik, det hävdade en amerikansk kongressledamot på söndagen.

James Inhofe, Republikansk kongreeledamot från Oklahoma, uppmanade i ett brev amerikanska finansdepartementet att hålla uppsikt över Ericssons affärer med Iran, eftersom den utgör en nationell säkerhetsrisk och ett hot mot USA:s utrikespolitik. Han frågade också Jack Lew, USA:s nya finansminister att ”medge” att sydafrikanska företaget MTN Group genom sitt delägarskap i MTN Irancell, Irans näst största teleoperatör, har aktivt underlättat systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.

Fredrik Hallstan, talesman för Ericsson, har tidigare bekräftat att företaget för närvarande arbetar med en ny utbyggnadsprojekt för ”Mobile Communication Co of Iran” (MCCI), men sade att satsningen, som man kallar Fas V, omfattas av ett avtal som Ericsson undertecknade 2008.

Därmed ökar pressen på Ericsson vid en tidpunkt då de nuvarande sanktionerna mot Iran kräver att telekombolag som förser landet med teknik ska ”handla med extrem försiktighet” med hänsyn till statens överträdelser mot de mänskliga rättigheterna, skriver Financial Times på söndagen.

Ericsson sade i ett uttalande till Financial Times att företaget har minskat sitt engagemang i Iran sedan 2008 och att det inte längre undertecknar några nya avtal med iranska telekommunikationsföretag. Men företaget gjorde även klart att man fortfarande levererar utrustning till landet enligt existerande avtal.

”I slutet av 2013 kommer Ericsson inte längre ha några pågående åtaganden för att leverera ny utrustning”, sade företaget.

”Vi tror att telekommunikation bidrar till ett öppnare och mer demokratiskt samhälle”, tillade företaget. Men Inhofe målade upp en annan bild och sade att den programvara som erbjuds ger [iranska regimen] en stor arsenal av övervakningsresurser. Irans polis använder denna som övervakningsverktyg och kan lokaliseras datorer eller mobiltelefoner vilket ger den möjlighet att spåra och gripa människorättsaktivister sade Inhofe i sitt brev.

Ericsson sade att företaget fortfarande säljer infrastrukturrelaterade produkter inom telekommunikation fram till slutet av detta år. Därefter kommer dess verksamhet i Iran vara relaterade till tjänster enligt befintliga avtal eller med avseende på utrustning som redan levererats av Ericsson till Iran.

Ericsson följer internationella lagar, inklusive USA:s sanktioner samt EU:s sanktioner mot Iran som beviljar ett undantag för leveranser av vissa telekommunikationsutrustningar och programvaror, sade Ericsson i kommentarer till Financial Times.

Eriksson har för närvarande ett avtal, som löper fram till 2021, där företaget bland annat åtar sig att tillhandahålla support för de utrustningar som levererats.

Läs mer…

Ericsson bygger ut mobilnät åt Irans förtryckarregim