Andra nyheter

Demonstration till stöd för Liberty-invånarnas krav på ökad säkerhet och återvändande till Camp Ashraf

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) stöder Liberty-invånarnas krav på ökad säkerhet och ett omedelbart återvändande till Ashraf i avsaknad av andra alternativ.

Vi deltar i en demonstration utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm på lördagen den 16 februari 2013, kl: 15:00, för att uppmana USA att ta sitt ansvar och skydda invånarna i Camp Liberty mot ytterligare attacker.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kräver att regeringen och utrikesdepartementet fördömer terroristattacken mot Camp Liberty och framför Sveriges krav på att de ansvariga ska lagföras efter en fullständig, öppen och oberoende utredning av attacken.

Förenade Föreningar för ett fritt Iran (FFFI) kräver att regeringen och utrikesdepartementet vidtar skyndsamma och aktiva åtgärder för att FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) tillmötesgår Liberty-invånarnas krav.

Detta mot bakgrund av deras utsatta och sårbara läge samt irakiska regeringens bevisade oförmåga och ovilja att säkra invånarnas trygghet och säkerhet i enlighet med sina internationella skyldigheter och internationella lagar och FN:s konventioner som säkerställer asylsökandes rättigheter.

Läs FFFI:s pressmeddelande om demonstrationen på Newsweek