Nukleärt, Nyheter

Iran beställde magneter för att expandera sitt atomprogram

Iranska regimen har nyligen försökt skaffa tiotusentals special magneter, säger experter på torsdagen. Försöket tyder på att prästerskapet i Iran planerar att utöka sitt kärnteknikprogram som syftar till att tillverka kärnvapen.

Inköpsorder visar att iranska agenter har försökt köpa 100 000 magneter från Kina för ungefär ett år sedan. Det är dock oklart om Iran har lyckats köpa eller fått genom sin beställning på magneter, rapporterar Washington Post på torsdag.

Vita Huset vägrade kommentera rapporten och istället uppmanade Teheranregimen att återvända till samtalen om landets kärnteknikprogram. Vice pressekreterare Josh Earnest sade att USA är ”väl medveten om Irans offensiva satsningar för att få tag på känsliga material för sitt urananrikningsprogram i strid med FN:s resolutioner, men sanktioner har kvävt utbudet av kritiska komponenter till Irans kärnvapenprogram”.

Enligt FN:s resolutioner är det förbjudet att exportera dessa special magneter till Iran.

Analytiker sade även att Iran ofta har försökt köpa förbjudna föremål men storleken på denna order är mycket ovanligt.

Nyheten om inköpsordern sammanfaller med iranska regimens kungörande om att man ska bygga tusentals nya och mer avancerade centrifuger som snabbar på  produktion av anrikat uran.

Iranska regimen insisterar att dess kärnteknikprogram är fredligt, men västvärlden fruktar att prästerskapet har för avsikt att tillverka kärnvapen.

”De positionerar sig för att göra snabba framsteg mot kärnvapen”, sade en europeisk diplomat till Washington Post på villkor av anonymitet. ”Varje steg framåt gör situationen potentiellt farligare”, sade diplomaten.