Motståndsrörelsen, Nyheter

USA och Norge fördömer terroristattacken mot Camp Liberty

”USA fördömer i starkaste ordalag den onda och meningslösa terroristattack mot Camp Hurriya (efter det arabiska namnet för Camp Liberty) som ägde rum i morse där sex personer dödades och dussintals skadades”, skriver amerikanska utrikesdepartementets taleskvinna Victoria Nuland i ett pressuttalande på departementets hemsida på lördagen.

”Vi erbjuder våra kondoleanser till offrens familjer och hoppas på en snabb återhämtning för de skadade”, tillägger uttalandet från lördagskvällen.

Victoria Nuland säger vidare ”vi är av den uppfattningen att Iraks regering har åtagit sig att snabbt utreda attacken. Vi uppmanar den att allvarligt och fullständigt genomföra denna undersökning och att vidta alla lämpliga åtgärder för att förbättra säkerheten för lägret i enlighet med dess åtagande och skyldighet när det gäller lägerinvånarnas säkerhet och trygghet. Terroristerna som är ansvariga för denna attack måste ställas inför rätta”.

Amerikanska utrikesdepartement understryker i sitt uttalande att ”vi samråder med irakiska regeringen i Irak och FN:s Irakmission (UNAMI) om omständigheterna kring denna tragedi, och vi står fast vid att bistå irakiska regeringen och UNAMI i deras ansträngningar att genomföra samförståndsavtalet från den 25 December 2011.

Även Norges utrikesdepartement fördömde attacken mot Camp Liberty i ett uttalande på lördagen och underströk att myndigheterna måste också utreda attackerna och ställa de skyldiga inför rätta.