Nyheter

FOFI uppmanar Sverige att agera

Friends Of a Free Iran (FOFI), svenska sektion, uppmanade Sverige  i ett pressmeddelande att fördöma  attacken Camp Liberty. Lördagen den nionde februari besköts Camp Liberty med över 30 raketer vid 05:45 lokaltid. Terroristattacken har fördömts av så väl av människorättsorganisationer som FN  och regeringar världen över.

Pressmeddelande:

Flyktinglägret Camp Liberty utanför Bagdad utsattes för en granat- och missilattack tidigt på morgonen den 9 februari. Hittills har 6 lägerinvånare avlidit och ett 50-tal är skadade, av vilka flera allvarligt.

Lägerinvånarna, som tillhör den iranska motståndsrörelsen Folkets mujahedin, gick för ett år sedan med på den irakiska regeringens krav på förflyttning från Camp Ashraf till Camp Liberty, trots farhågor om säkerheten i Liberty. Under det gångna året har dessa farhågor visat sig vara berättigade: invånarnas grundläggande mänskliga rättigheter respekteras inte, och FNs observatörer under UNAMI förhåller sig passiva till de irakiska styrkornas trakasserier.

Med den senaste attacken bekräftas misstanken att förflyttningen till Camp Liberty utgör ett led i den irakiska regeringens målmedvetna strategi att på uppdrag av den iranska regimen tillintetgöra den iranska motståndsrörelsen.

Svenska FOFI uppmanar den svenska regeringen att i likhet med FNs generalsekreterare, FNs flyktingkommissarie Guterres, Amnesty International, regeringarna i USA, Norge och Italien kraftigt fördöma attacken, samt att verka för att:

  • säkerställa att de skadade i Camp Liberty får villkorlös vård.
  • invånarna i Camp Liberty återförs till Camp Ashraf.
  • FNs representanter på plats sätter invånarnas säkerhet före politiska eftergifter till den iranska regimen.
  • processen för överföring till tredje land påskyndas genom att Sverige erbjuder invånarna asyl.

Stockholm, den 10 februari 2013

För FOFI/Sverige,

Gösta Grönroos

info@fofi.se

073 992 9552

Nyheter

FOFI uppmanar Sverige att agera

Friends Of a Free Iran (FOFI), svenska sektion, uppmanade Sverige  i ett pressmeddelande att fördöma  attacken Camp Liberty. Lördagen den nionde februari besköts Camp Liberty med över 30 raketer vid 05:45 lokaltid. Terroristattacken har fördömts av så väl av människorättsorganisationer som FN  och regeringar världen över.

Pressmeddelande:

Flyktinglägret Camp Liberty utanför Bagdad utsattes för en granat- och missilattack tidigt på morgonen den 9 februari. Hittills har 6 lägerinvånare avlidit och ett 50-tal är skadade, av vilka flera allvarligt.

Lägerinvånarna, som tillhör den iranska motståndsrörelsen Folkets mujahedin, gick för ett år sedan med på den irakiska regeringens krav på förflyttning från Camp Ashraf till Camp Liberty, trots farhågor om säkerheten i Liberty. Under det gångna året har dessa farhågor visat sig vara berättigade: invånarnas grundläggande mänskliga rättigheter respekteras inte, och FNs observatörer under UNAMI förhåller sig passiva till de irakiska styrkornas trakasserier.

Med den senaste attacken bekräftas misstanken att förflyttningen till Camp Liberty utgör ett led i den irakiska regeringens målmedvetna strategi att på uppdrag av den iranska regimen tillintetgöra den iranska motståndsrörelsen.

Svenska FOFI uppmanar den svenska regeringen att i likhet med FNs generalsekreterare, FNs flyktingkommissarie Guterres, Amnesty International, regeringarna i USA, Norge och Italien kraftigt fördöma attacken, samt att verka för att:

  • säkerställa att de skadade i Camp Liberty får villkorlös vård.
  • invånarna i Camp Liberty återförs till Camp Ashraf.
  • FNs representanter på plats sätter invånarnas säkerhet före politiska eftergifter till den iranska regimen.
  • processen för överföring till tredje land påskyndas genom att Sverige erbjuder invånarna asyl.

Stockholm, den 10 februari 2013

För FOFI/Sverige,

Gösta Grönroos

info@fofi.se

073 992 9552