Nyheter

Iranier dömd i Lund för smugglingsförsök till Iran

Den 31-årige iraniern med svenskt medborgarskap, Shahab Ghasri, döms av Lunds tingsrätt till villkorlig dom för att ha försökt smuggla förbjuden utrustning till Iran. Utrustningen skulle kunna användas till anrikning av uran och står på EU:s sanktionslista.

Straffvärdet för brottet motsvarar tre månaders fängelse. Men, eftersom 31-åringen är tidigare ostraffad och inte kan antas begå nya brott, så omvandlas straffet i stället till villkorlig dom och böter skriver tingsrätten i domen.

Den dömde har uppgett att han inte kände till att det var förbjudet att sälja den här typen av produkter till Iran. Men tingsrätten tror honom inte och pekar bland annat på att han i samband med exporten först felaktigt uppgav att utrustningen i stället skulle till Förenade arabemiraten, rapporterar TT. I ett mejl till kunden i Iran har han också skrivit att hans leverantör av ventilerna inte kände till deras ”slutliga destination”.

Domen gäller endast brott mot lagen om vissa internationella sanktioner, inte brott mot den speciella lag som gäller produkter med dubbla användningsområden (PDA-lagen). Mannen var åtalad för brott mot båda lagarna, men vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström är ändå nöjd med domen.

– Sanktionslagen tar överhanden över PDA-lagen, så det här är helt i enlighet med hur jag hade önskat utgången, säger hon.

Export av produkter som omfattas av PDA-lagen är tillståndspliktig och man kan få tillstånd för export till vissa länder, men absolut inte till Iran eftersom sanktionslagen sätter stopp.

Även påföljden, villkorligt och dagsböter, är i enlighet med vad åklagaren yrkade under rättegången.

Relaterade inlägg:

Åtalas för smuggling av förbjudna utrustning till Iran

Man åtalas för smuggling till Iran

Nyheter

Iranier dömd i Lund för smugglingsförsök till Iran

Den 31-årige iraniern med svenskt medborgarskap, Shahab Ghasri, döms av Lunds tingsrätt till villkorlig dom för att ha försökt smuggla förbjuden utrustning till Iran. Utrustningen skulle kunna användas till anrikning av uran och står på EU:s sanktionslista.

Straffvärdet för brottet motsvarar tre månaders fängelse. Men, eftersom 31-åringen är tidigare ostraffad och inte kan antas begå nya brott, så omvandlas straffet i stället till villkorlig dom och böter skriver tingsrätten i domen.

Den dömde har uppgett att han inte kände till att det var förbjudet att sälja den här typen av produkter till Iran. Men tingsrätten tror honom inte och pekar bland annat på att han i samband med exporten först felaktigt uppgav att utrustningen i stället skulle till Förenade arabemiraten, rapporterar TT. I ett mejl till kunden i Iran har han också skrivit att hans leverantör av ventilerna inte kände till deras ”slutliga destination”.

Domen gäller endast brott mot lagen om vissa internationella sanktioner, inte brott mot den speciella lag som gäller produkter med dubbla användningsområden (PDA-lagen). Mannen var åtalad för brott mot båda lagarna, men vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström är ändå nöjd med domen.

– Sanktionslagen tar överhanden över PDA-lagen, så det här är helt i enlighet med hur jag hade önskat utgången, säger hon.

Export av produkter som omfattas av PDA-lagen är tillståndspliktig och man kan få tillstånd för export till vissa länder, men absolut inte till Iran eftersom sanktionslagen sätter stopp.

Även påföljden, villkorligt och dagsböter, är i enlighet med vad åklagaren yrkade under rättegången.

Relaterade inlägg:

Åtalas för smuggling av förbjudna utrustning till Iran

Man åtalas för smuggling till Iran